Spring naar inhoud
  • Bedrijventerrein in Dordrecht
Home Ondernemers Digitaal loket ondernemers Totaaloverzicht producten voor ondernemers

Totaaloverzicht producten voor ondernemers

Totaaloverzicht producten

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ beschikking
Aanwezigheidsvergunning
Abonnement parkeergarage
Afsluiten van de openbare weg
Afvalstoffenheffing
Afvalwater lozen in oppervlaktewater
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Algemene voorzieningen voor maatschappelijke zorg
Autovrij gebied
Bedrijf aan huis
Beeldend kunstenaars en vormgevers
Bingo organiseren
Binnenhavengeld
Bouwen en verbouwen (aanvraagprocedure Omgevingsvergunning)
Checklist bedrijf starten
Circus, aanvragen speelvergunning
Collectevergunning
Culturele voorzieningen
Digitale parkeervergunning
Drank- en Horecavergunning
eHerkenning
Evenement (grootschalig) organiseren
Exploitatie coffeeshop
Exploitatievergunning automatenhal
Exploitatievergunning inrichting en/of Terrasvergunning
Exploitatievergunning seksinrichting of escortbedrijf
Feest in een horecagelegenheid
Filmen in Dordrecht
Gehandicaptenparkeerkaart
Geluidshinder
Geluidshinder horeca-inrichting
Gevaarlijke stoffen vervoeren
Handhaving
Heling
Huisnummer, aanvraag
Huisvesting onderwijsvoorzieningen
Jeugd (Speeltuinwerk en Scouting)
Kaarten en plattegronden
Kabels en leidingen plaatsen in openbare grond
Kadastrale informatie
Kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad
Kennisgeving betaald voetbal
(Klein) Evenement organiseren
Kwaliteit Binnenstad
Leegstandvergunning
Legesverordening
Marktstandplaatsen
Melding (milieubeheer)
Milieu (oprichting, uitbreiden/wijzigen, revisie)
Mondiale bewustwording
Ondernemersklankbord
Ontheffing openings- en sluitingstijden (horeca)
Ontheffing schenken (zwak)alcoholische dranken
Parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting)
Parkeergebied blauwe zone
Parkeerkaarten parkeergarages
Parkeren centrum
Parkeren grote voertuigen
Peuteropvang
Pincode voor Bedrijven, Overheidsinstanties en instellingen
Precariobelasting
Predicaat Hofleverancier en Koninklijk, en Koninklijke erepenning
Reclame plaatsen (bijv. aan gevel of pand)
Reclamebelasting Kernwinkelgebied
Reclamemateriaal plaatsen/ophangen in Dordrecht
Reclamemateriaal verspreiden
Registratie nieuwe politieke partij gemeenteraad
Reinigingsrecht voor bedrijven
Rioolaansluiting
Rioolheffing eigenaren en gebruikers
RVV-ontheffing (Parkeren bij werkzaamheden)
Schippersvergunning
Schoonmaakregeling voor graffiti, stickers of aanplakbiljetten
Slopen van pand of woning
Sponsor een rotonde en/of zitbank
Sportplaatsen
Standplaatsen, aanvragen vergunning
Starten horecaonderneming
Steigers, containers, enz. plaatsen
Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Drechtsteden
Subsidie Algemeen
Subsidie Evenementen
Subsidie Jeugd
Subsidie Maatschappelijke ondersteuning
Subsidie 'Ode aan de Synode'
Subsidie Recreatie
Subsidie Smart City, innovatiefonds
Taxivignet standplaats Centraal Station
Uitstalling
Uw status volgen van aangevraagde producten & diensten
Vergunning klein kansspel
Verkeersregelaar bij evenementen
Verkoop van consumentenvuurwerk
Verordeningen en beleidsregels
Voorschoolse voorzieningen (VVE)
Vrachtverkeer en/of zwaar vervoer in binnenstad (lengtebeperking vrachtverkeer)
Walstroom
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb)
Winkeltijden
Woning voor andere doeleinden gebruiken
Zomerkermis Dordrecht
Zwembadhuur, subsidie

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens