Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
  • Mensen op het Emmaplein in Dordrecht
Home Inwoners Over de gemeente Begroting 2017

College presenteert Begroting 2017

Het college heeft 5 oktober de Begroting 2017 gepresenteerd en voorgelegd aan de gemeenteraad.


Zie ook PDF-bestandgemeentenieuws (1061 kB) van 7 oktober 2016


Stad in beweging
We hebben reden om optimistisch te zijn. De financiën zijn op orde en in evenwicht en we komen goed uit de recessie. De afgelopen jaren is veel bezuinigd, ook om te kunnen blijven investeren in onze stad.

We zien steeds meer mensen tevreden door de stad lopen. De stad is dan ook steeds aantrekkelijker om te wonen en te bezoeken. Dit gevoel wordt onderschreven door de score in de Atlas Nederlandse Gemeenten, waarin Dordrecht de grootste stijger is. Met nieuwe musea en bioscopen is het culturele aanbod enorm gegroeid en met dank aan aansprekende evenementen stijgt het toeristisch bezoek aan Dordrecht. Er zijn veel bijzondere bed and breakfasts en restaurants bij gekomen. De stad is over het algemeen schoon, heel en veilig. Er is een groot aanbod aan zorg, zowel professioneel als informeel. Dordrecht heeft op het gebied van waterveiligheid een toonaangevende positie. Dit college heeft ruimte gemaakt voor grote projecten zoals het wegenonderhoud en De Stadswerven. Kortom: Dordtenaren worden terecht steeds trotser op hun stad.

Anderzijds zijn we bezorgd en realiseren ons dat sommige inspanningen zich pas op termijn uitbetalen. De werkloosheid in de stad en de regio is hoog. De Drechtsteden profiteren nog te weinig van de landelijke economische opleving. De detailhandel heeft het moeilijk, de kantorenmarkt is zwak. De positie van Dordrecht op het gebied van regionale voorzieningen als rechtbank en intercitystation vraagt veel aandacht. In sommige wijken staat de leefbaarheid onder druk en georganiseerde criminaliteit steekt in sommige buurten de kop op.

Investeren
We hebben ruimte gecreëerd om te blijven investeren in de stad. Dat wil zeggen: We gaan door met de speerpunten die al zichtbaar resultaat hebben opgeleverd: leefbaarheid, veiligheid en levendige binnenstad. We zetten extra middelen in om ondermijnende criminaliteit terug te dringen en de weerbaarheid van de stad te versterken. Onder de noemer 'sociale ontwikkelagenda' vergroten we samen met partners in de stad de kansen van kwetsbare inwoners.

We investeren in de bereikbaarheid en de entree van de stad. We werken aan een betere verbinding tussen de wijken aan weerszijden van het spoor, de renovatie van het Weizigtpark en de leegstand in de kantoren aan de Spuiboulevard.

Kansen
We doen er een schep bovenop bij de speerpunten waar we meer beweging willen zien: arbeidsmarktbeleid en duurzaamheid. We maken geld vrij voor een Innovatiefonds zodat we koplopers aan ons verbinden die onze stad op de kaart zetten als innovatieve broedplaats en zorgen voor nieuwe bedrijvigheid en banen. We vergroten de kansen op werk voor jongeren door voortijdige schooluitval te voorkomen en meer aandacht te geven aan het begeleiden van jongeren naar werk.

We winnen meer waardevolle grondstoffen door minimaal 60% van het huishoudelijk afval te scheiden. Bij de vernieuwing van de veerboot Kop van het Land kiezen we voor duurzaamheid.

We houden vast aan onze ambities. De gevolgen van de klimaatverandering stellen ons de komende decennia voor grote opgaven. Dordrecht wil uiterlijk in 2050 een energieneutrale stad zijn. Dit zijn we verplicht aan de volgende generaties. Dat lukt alleen als inwoners, ondernemers, lokale, regionale en nationale partners en overheden er de schouders onder zetten.

Met de stad
We vertrouwen op de zelfredzaamheid van bewoners. Met het overgrote deel Dordtenaren gaat het goed. Er zit veel kracht in de wijken. Dat wil niet zeggen dat er geen problemen zijn. De meesten gaan daar zelfstandig mee om. Wij geven inwoners ruimte en kansen. Dat maakt ze sterker. Daar waar nodig bieden we een helpende hand.

Ook sport draagt bij aan de samenleving. Sport is van de Dordtenaren zelf. Dat betekent niet dat de gemeente niets doet. De rol van de gemeente is er een van faciliteren, verbinden, kennis toevoegen en inspireren. We verbeteren de sportinfrastructuur, stimuleren sportdeelname en vergroten de (maatschappelijke) functie van sport.

We bouwen aan een sterke basis in de wijk voor jongeren. Zij hebben recht op een goede start en kunnen het verschil maken voor hun eigen en onze toekomst, initiatieven ontplooien maar ook indien nodig (professionele) ondersteuning krijgen. Bewoners en zeker jongeren maken de wijk door mee te doen.

Financiële positie
Wij staan voor lage woonlasten, houden de uitgaven en inkomsten duurzaam in evenwicht en hebben voldoende reserves om onverwachte uitgaven op te vangen. Tegelijkertijd constateren we dat de mogelijkheden om financiële tegenvallers in de begroting zelf op te vangen afnemen. De structurele ruimte in de exploitatie is beperkt en het realiseren van de veranderopgaven met de bijbehorende financiële opbrengst vergt nog veel inspanning. We blijven dus ook de komende jaren een verstandig maar scherp financieel beleid voeren.

In de Kadernota 2017 hebben wij samen met de gemeenteraad afspraken gemaakt voor extra incidentele investeringen. We presenteren in lijn met de kadernota een meerjarig sluitende begroting, waarin in 2020 sprake is van een positief saldo van € 2,0 miljoen.

Werken aan de toekomst
Zowel het voortbouwen op de successen als het aanpakken van die terreinen waar beweging nodig is, is niet alleen een zaak van de gemeente. Onder de noemer ‘Nieuw Dordts Peil’ zoeken we de stad op en werken we aan de toekomst van de stad.

We zijn realistisch en weten dat de gemeente op veel gebieden weinig directe invloed heeft. Maar door samenwerking met inwoners, ondernemers, organisaties en politiek kunnen we veel bereiken. We roepen hen op met gedurfde ideeën te komen.

Krachtige, prachtige stad
In deze begroting is veel aandacht voor de mensen in de wijken en de manier waarop we samen verder vorm geven aan Dordrecht als zorgzame stad. We willen de stad verder ontwikkelen en nog aantrekkelijker maken. Het college kijkt daarbij samen met de raad verder dan het hier en nu. Deze begroting biedt plannen die ook na de verkiezingen over 1,5 jaar voortgezet kunnen worden. Omdat we hier in geloven. En omdat we geloven in de inwoners van onze prachtige stad: een stad in beweging.

 

Kijk hier voor het  raadsvoorstel.
Zie ook de PDF-bestandinfographic (814 kB) over de begroting 2017

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens