Spring naar inhoud
  • Mensen op het Emmaplein in Dordrecht
Home Inwoners Natuur en milieu Windenergie Windenergie in Dordrecht

Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon en vervuilt de lucht niet, in tegenstelling tot olie en aardgas. Ook raakt wind nooit op. Op deze website leest u alles over windenergie in Dordrecht.


De gemeente Dordrecht heeft in de Structuurvisie Windenergie vastgesteld dat op het Eiland van Dordrecht windenergie mogelijk is in twee gebieden: langs de Dordtse Kil en op Krabbepolder/Duivelseiland. Het is aan marktpartijen om binnen de gestelde kaders van de structuurvisie met een initiatief te komen om een windmolen te realiseren. Op dit moment is er één initiatief concreet: die van de Energiecoöperatie Dordrecht op de locatie Krabbegors (Duivelseiland). De ontwerpvergunning voor deze windmolen heeft tot 4 december 2017 ter inzage gelegen. Hier vindt u PDF-bestandalle stappen (33 kB)die gezet zijn en nog worden in dit traject. Meer over dit initiatief is te lezen op www.windkrabbegors.nl.


Structuurvisie

De structuurvisie Windenergie in Dordrecht is na een uitgebreid interactief proces opgesteld en op dinsdag 10 mei 2016 door de raad vastgesteld. In de structuurvisie staan de randvoorwaarden waaronder initiatiefnemers windmolens kunnen plaatsen op de aangewezen locaties in Dordrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid en gevolgen voor de omgeving, zoals geluid en slagschaduw. De gemeente plaatst zelf geen windmolens.

Hier leest u meer over de inhoud van de structuurvisie.


Gesprek
Uit onderzoek onder het Dordtse bewonerspanel blijkt dat veel Dordtenaren voorstander zijn van windenergie. Maar, zo gaf een meerderheid aan, wel onder voorwaarden. En dat is precies waarover de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties het gesprek aan is gegaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten in maart en april en november 2014 waarbij 3D-modellen zijn gebruikt.
Ook is de afgelopen periode een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Die beschrijft de gevolgen van windmolens, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, schaduw en gevolgen voor flora en fauna. Het brengt de (on)mogelijkheden van windmolens binnen de zoekgebieden in kaart.


Inspraak
De MER en diverse gesprekken met bewoners en ondernemers in de gebieden vormden belangrijke input voor de structuurvisie. Zowel de plan-MER als de structuurvisie zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stemde op 15 december 2015 unaniem in met het vrijgeven van beide documenten voor inspraak. Op woensdag 20 januari was er een inloopbijeenkomst over de Structuurvisie Windenergie in het Dordtse Stadskantoor. Vervolgens zijn de zienswijzen verwerkt en is de definitieve structuurvisie tijdens de raadsvergadering van 10 mei vastgesteld.
 
Initiatiefnemers
Als een initiatiefnemer een windmolen wil ontwikkelen in één van de aangewezen gebieden, dan horen daar allerlei procedures bij. Daarin is uiteraard ruimte voor belanghebbenden om te reageren. Op dit moment is er één initiatief concreet voor een windmolen op Krabbegors (Duivelseiland). Zie ookInitiatieven.

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens