Spring naar inhoud
  • banner straatbeeld Dordrecht
Home Inwoners Natuur en milieu Windenergie Windenergie in Dordrecht

Dordrecht wil verduurzamen en kiest daarom voor windenergie. Windenergie is duurzaam. Het is schoon en vervuilt de lucht niet, in tegenstelling tot olie en aardgas. Ook raakt wind nooit op. Op deze website leest u alles over windenergie in Dordrecht.


De gemeente Dordrecht wil in twee gebieden op het Eiland van Dordrecht windenergie mogelijk maken: langs de Dordtse Kil en op Krabbepolder/Duivelseiland. Het zoekgebied Merwedezone valt af. Dat staat in de structuurvisie Windenergie in Dordrecht. Na een uitgebreid interactief proces is de definitieve versie van de structuurvisie opgesteld. Op dinsdag 10 mei stelde de raad de Structuurvisie Windenergie in Dordrecht vast.


In de structuurvisie staan de randvoorwaarden waaronder initiatiefnemers windmolens kunnen plaatsen op de aangewezen locaties in Dordrecht. Het gaat dan bijvoorbeeld om veiligheid en gevolgen voor de omgeving, zoals geluid en slagschaduw. De gemeente plaatst zelf geen windmolens.

Hier leest u meer over de inhoud van de structuurvisie.


Gesprek
Uit onderzoek onder het Dordtse bewonerspanel blijkt dat veel Dordtenaren voorstander zijn van windenergie. Maar, zo gaf een meerderheid aan, wel onder voorwaarden. En dat is precies waarover de gemeente met inwoners, ondernemers en organisaties het gesprek aan is gegaan. Dat gebeurde bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten in maart en april en november 2014 waarbij 3D-modellen zijn gebruikt.
Ook is de afgelopen periode een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. Die beschrijft de gevolgen van windmolens, bijvoorbeeld op het gebied van geluid, schaduw en gevolgen voor flora en fauna. Het brengt de (on)mogelijkheden van windmolens binnen de zoekgebieden in kaart.


Inspraak
De MER en diverse gesprekken met bewoners en ondernemers in de gebieden vormden belangrijke input voor de structuurvisie. Zowel de plan-MER als de structuurvisie zijn voorgelegd aan de gemeenteraad. Die stemde op 15 december 2015 unaniem in met het vrijgeven van beide documenten voor inspraak. Op woensdag 20 januari was er een inloopbijeenkomst over de Structuurvisie Windenergie in het Dordtse Stadskantoor. Inmiddels zijn de zienswijzen verwerkt en is de definitieve structuurvisie besproken in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Deze heeft het stuk als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 10 mei waar het is vastgesteld.
 
Initiatiefnemers
Als een initiatiefnemer een windmolen wil ontwikkelen in één van de aangewezen gebieden, dan horen daar allerlei procedures bij. Daarin is uiteraard ruimte voor belanghebbenden om te reageren. Zie ookInitiatiefnemers.

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens