Spring naar inhoud
  • Mensen op het Emmaplein in Dordrecht
Home Inwoners Natuur en milieu Water en veiligheid

Dordrecht dankt haar bestaan aan de gunstige ligging aan het water. Dat heeft ons welvaart gebracht, maar we voeren ook een voortdurende strijd tegen het water. Dat kun je zien aan de vele dijken in onze stad. In het bijzonder in het historisch havengebied, waar de hoogste waterstanden op diverse plaatsen gemarkeerd zijn. Waterveiligheid staat bij ons hoog op de agenda.

 

Binnen- of buitendijks

Dordrecht wordt grotendeels beschermd tegen de invoeden van hoogwater door dijken. Een aantal plekken wordt niet beschermd door dijken. Daar is de relatie met het water goed zichtbaar.


In het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden werkt Dordrecht samen met Rotterdam aan een waterveilige toekomst voor buitendijks wonen en werken.


Hoogwater

In de binnenstad van Dordrecht kunnen we te maken krijgen met water op de kades, wanneer de waterstanden bijzonder hoog zijn. Gelukkig kunnen we ons daar goed op voorbereiden. Lees alles over hoogwater.

Superstorm?

Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat  heeft een filmpje gemaakt over het effect van een 'superstorm' in Nederland. Start de film Kennis voor Klimaat TV Superstorm
Naar aanleiding van de orkaan Sandy in de Verenigde Staten is een ronde gemaakt door Nederland om te zien hoe kwetsbaar wij eigenlijk zijn voor zo'n storm.
De filmploeg is ook in Dordrecht geweest. Eén van de beleidsmedewerkers die zich bezighouden met water komt vertelt in het filmpje over de gevolgen van zo'n storm voor de historische binnenstad.

Dordrecht: Nederland in het klein

Het klimaat verandert. Mogelijk heeft dat invloed op waterstanden in de toekomst. Dordrecht is daar graag goed op voorbereid. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan het vergroten van onze kennis over waterveiligheid. Die kennis passen we toe in onze gemeente.

Maar die kennis is ook belangrijk voor de rest van Nederland. De uitdagingen waar we in Dordrecht voor staan, gelden ook voor Nederland in het geheel. Onderzoeken, pilots en strategieën die hier succesvol blijken kunnen maatgevend zijn voor de rest van het land. daarom delen wij onze kennis actief met andere overheden, bijvoorbeeld in het deltaprogramma. Lees alles over hoe wij investeren in kennis.

Kunnen wij deze pagina verbeteren of ziet u een fout? Laat het ons weten.

Gemeentelijke websites

Meer gemeentelijke websites


Gemeente Dordrecht

Bezoekadres Stadskantoor

Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht

Plaatsmarkering

In de Stadswinkel kunt u alleen PINNEN


Postadres

Postbus 8

3300 AA  Dordrecht

Telefoon

14 078


WhatsApp
06 406 985 08

Meer contactgegevens