Inwoners vegen in het nieuwe jaar de restanten vuurwerk bij elkaar, het zogenaamde nieuwjaarsvegen en leveren dit bij een inzamelpunt in

Inwoners vegen in het nieuwe jaar de restanten vuurwerk bij elkaar, het zogenaamde nieuwjaarsvegen en leveren dit bij een inzamelpunt in