Wij maken Dordt uitgelegd via infographic

Dordrecht. Al 800 jaar onze stad. Stokoud, maar nog springlevend. Dat willen we graag zo houden. De komende jaren bouwen we verder aan onze stad.

Wij maken Dordt infographic afbeeldingDownload deze infographic (pdf, 493 kB)

Uitleg infographic in tekst (voor slechtzienden)

Dordrecht. Al 800 jaar onze stad. Stokoud, maar nog springlevend. Dat willen we graag zo houden. De komende jaren bouwen we verder aan onze stad. We maken haar klaar voor de toekomst. In 2030 willen we:

Meer inwoners

Meer inwoners betekent meer draagkracht. Groeien doet bloeien! Zo kunnen we onze mooie voorzieningen behouden. Groei naar 140.000 inwoners (nu 119.000 inwoners).

Meer (duurzame) huizen

Meer inwoners, dus er zijn meer huizen nodig. We bouwen voor nieuwe bewoners én Dordtenaren. Bouw van 11.000 extra woningen.

Meer werkgelegenheid

We willen de economische basis breder maken. Nieuwe bedrijvigheid betekent nieuwe banen. Een leven lang werk voor iedereen… dát is onze ambitie. 4.000 nieuwe banen en een gevarieerd aanbod van
mbo- en hbo-opleidingen.

Betere bereikbaarheid

We werken aan optimale verbindingen met de Randstad en het zuiden over weg, water en spoor. Goed bereikbaar voor ontmoeting en samenwerking. Elke 10minuten een sprinter Rotterdam-Dordrecht en nieuwe haltes en fietsenstallingen. 

Inwoners met veerkracht

We kunnen niet zonder elkaar. Iedereen heeft een rol in het voorkomen en aanpakken van problemen. Mocht dat toch niet lukken, dan is er ondersteuning.

Groei geeft hinder

Mooie plannen, maar de weg daar naartoe kan hinder geven. Groeipijn noemen we dat. Wij doen ons best om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En als dat niet helemaal lukt dan denken we samen aan het mooie vooruitzicht. 

We doen het samen

De toekomst van Dordrecht is zeker geen zaak van de gemeente alléén. De stad is van ons allemaal. We nodigen onze inwoners en ondernemers van harte uit om nu al mee te denken over het Dordrecht van straks. Wij maken Dordt …samen!