Het verhaal achter Wij maken Dordt

Dordrecht mag dan 800 jaar oud zijn, de stad bruist van het leven. De komende jaren bouwen we verder aan onze stad. We maken haar toekomstbestendig.

We werken samen aan een stad met veerkrachtige inwoners, een optimaal vestigingsklimaat, voldoende banen, goede zorg en onderwijs en aantrekkelijke woningen. Een samenleving waarin ruimte is voor eigen initiatief en waar bewoners verantwoordelijkheid nemen en omzien naar elkaar. Waar bewoners hulp krijgen maar ook zelf hulp geven aan buurtgenoten die dat nodig hebben. We maken Dordt sterker. 

Groeien doet bloeien

Om Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. Met de bouw van duizenden extra woningen willen we in 2030 ruimte bieden aan 140.000 inwoners. Die zijn nodig om de mooie voorzieningen die we hebben te behouden. Meer inwoners betekent méér draagkracht. 

Doorstromen maar!

Mensen die graag in Dordrecht wonen, trekken nu soms noodgedwongen weg. Ze willen blijven, maar kunnen geen passende woning vinden. We willen het woningaanbod beter afstemmen op de vraag. Er is behoefte aan duurzame huizen, sociale woningbouw, starterswoningen, tiny houses. 
Met onze nieuwbouwplannen willen we zorgen voor doorstroming. Wanneer mensen naar de nieuwe woningen verhuizen, komen er bestaande huizen vrij voor anderen. Zo groeien ook de kansen voor starters op de woningmarkt. 

Een leven lang werk

Met onze Groeiagenda zorgen we ervoor dat de economie verder opbloeit. We willen de economische basis breder maken. Dat begint bij goed opgeleide inwoners, zowel vakmensen als kenniswerkers. Als bedrijven hier voldoende goede medewerkers kunnen vinden, zullen zij sneller geneigd zijn zich in Dordrecht te vestigen. Nieuwe bedrijvigheid betekent nieuwe banen. Een leven lang werk voor iedereen … dát is onze ambitie. 

Een bereikbare stad

Voor de economische ontwikkeling van Dordrecht is een goede bereikbaarheid van levensbelang. We werken aan optimale verbindingen met de Randstad en het zuiden over weg, water en spoor. Die moeten ontmoeting en samenwerking stimuleren tussen mensen en bedrijven. Dordrecht is meer dan centrumstad van de regio, het is de toegangspoort van de Randstad. 

We gaan het merken

De groei van onze stad zal niet onopgemerkt blijven. Er verschijnen bouwkranen aan de horizon, hekken rond terreinen. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid. Er komen omleidingen en afsluitingen. De groei geeft hinder. Dat beseffen we maar al te goed. 

We moeten door die lastige fase heen om de stad sterker en energieker te maken. Natuurlijk doen we ons best om die groeipijn zoveel mogelijk te verlichten. En we bieden een aantrekkelijk vooruitzicht: een springlevende stad waar het plezierig wonen, werken en ontspannen is. 

We doen het samen

De toekomst van Dordrecht is zeker geen zaak van de gemeente alléén. De stad is van ons allemaal. We nodigen onze inwoners en ondernemers van harte uit om nu al mee te denken over het Dordrecht van straks. Wij maken Dordt …samen!