Keuze voor een iconische, innovatieve basculebrug

‘Een zeer innovatief voorstel met een krachtige sculpturale landmark. Hiermee zetten we Dordrecht onmiskenbaar op de kaart.’

Met die woorden onderstreepte de jury van deskundigen haar keuze voor het ontwerp van de Prins Clausbrug. René van Zuuk Architekten maakte dit ontwerp. 

De slanke brugklep vouwt zich in een sierlijke beweging samen met de ballastmast. Al in 2015 koos men voor dit ontwerp uit maar liefst 127 inzendingen. ,,Dit enorme aantal hadden we niet verwacht”, blikt stedenbouwkundige Edwin van Son terug. 

Hij vertelt over het toetsen aan alle eisen. En daarnaast over de tentoonstelling van een selectie van vijf plannen. Dordtenaren mochten deze voorzien van argumenten en hun favoriet kiezen. ,,De jury heeft uiteindelijk met alle technische adviezen en de voorkeur van de Dordtenaren gekozen voor dit ontwerp.” 

Edwin van Son noemt het een bijzonder en leerzaam traject: ,,Zulke grote en iconische bruggen worden niet vaak gebouwd in een stad. Er is vooraf veel overleg geweest. Belangrijke punten waren de positie, de aanrijroute, de doorstroming en de doorvaarthoogte voor de scheepvaart. Hierdoor hoeft de brug niet vaak open. Ook mocht de brug natuurlijk niet te steil zijn voor fietsers, en mensen in een rolstoel of met een kinderwagen. Dat is allemaal gelukt. We kijken uit naar de oplevering.”

Inhijsen Prins ClausbrugIn oktober 2020 zette de aannemer de pijlers van 40 en 70 ton op hun plek.  Dit gebeurde tot op de millimeter nauwkeurig. Nu bevestigen ze deze op de fundering in de bodem. Op de rivierbodem is ook een zinker geplaatst voor allerlei kabels. Hierdoor kunnen we de brug, slagbomen, lichtseinen en camera’s centraal vanuit het Stadskantoor bedienen. In de maanden die volgen plaatst de aannemer de brughoofden, de machinekamer, de aansluiting op de kades. Als de brugdelen straks op hun plek staan, gaan we alle mechaniek en motoren op elkaar afstemmen en testen.