Dromen over de Spoorzone

Architectenbureau Mecanoo ontwikkelde voor de gemeente Dordrecht een visie op de spoorzone. Een toekomstbeeld dat helpt om te dromen over een nog aantrekkel­ijker, nog groenere stad. Dordtenaren kunnen in het najaar hierover meedromen.

Dordrecht heeft grote opgaven: groeien in woningen en banen, voorzieningen in stand houden, aanpassen aan klimaatverandering. Dan kun je een aantal bouwlocaties aanwijzen. Maar de gemeente heeft bewust een stap terug gedaan en de vraag gesteld: hoe willen we groeien? Hoe maken we langs het spoor gebieden waar je graag verblijft?

Met andere ogen

Wie met architect en stedenbouwkundige Armand Paardekooper onder de Zwijndrechtse brug en langs het spoor loopt. En luistert naar z­ijn ideeën, gaat met hele andere ogen kijken naar het ‘stenige’ gebied. Een gebied vol met betonnen p­ijlers, spoorl­ijnen, een parkeerplaats en drukke autoweg. Armand Paardenkooper def

,,Stel je eens voor”, w­ijst h­ij. ,,Op en rond de brug een stadspark, met daar omheen bedr­ijfsruimten en woontorens met groene daken. Gelegen aan de rivier en tussen het groen. Dordtenaren kunnen er sporten, spelen, picknicken of van het water genieten op trappen langs de kade.

Of je bezoekt in een groenstrook – waar nu nog een rangeerterrein ligt - een evenement of de kermis. En hoe mooi is het als je vanuit het Weizigtpark via een groene overkapping over het spoor zo de binnenstad in wandelt.”

Werk met werk

Ook het Leer- en Gezondheidspark en Amstelwijck zijn onderdeel van het droombeeld. Dit droombeeld gaat over de 7,5 kilometer langs het spoor. Dat ligt niet langer in de weg, maar verbindt juist wonen, werken, bereikbaarheid, recreëren en natuur met elkaar. Paardekooper sprak voor de ontwikkelvisie veel mensen uit de stad. Maar ook part­ en als R­ijkswaterstaat, NS en ProRail. ,,De reacties op de schetsen?

Liever vandaag dan morgen, horen we. Gemeente en partners werken nu al hard aan het vervolg. Want we merken dat externe partners, die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten, ook enthousiast z­ijn. Het Centraal Station b­ijvoorbeeld moet dringend worden aangepakt vanwege verzakkende perrons en meer sporen. In het samen doen en werk slim combineren zitten de kansen. Zo kun je de zuidkant van de stad op een prachtige manier verbinden met de binnenstad. Dat levert kwaliteit op.’’

Stappen zetten

Deze toekomstbeelden helpen Dordrecht om stappen te zetten. In plaats van erover te blijven praten, stelt Paardekooper. ,,En ze helpen om draagvlak te krijgen om er echt samen de schouders onder te zetten. Dit willen we met elkaar bereiken. Het is toch prachtig als je op zo’n nieuwe plek kan wonen of dat je de Biesbosch al voelt op de zo’n dijk langs het spoor!”

Meer weten? 

Kijk voor meer toekomstbeelden en een toelichting op de visie op deze website bij www.dordrecht.nl/spoorzone.