Vragen en antwoorden over onze bouwambities

Tot 2030 komen er 11.000 woningen bij in onze stad. Bij veel van deze bouwprojecten zijn er ook plannen voor woningen in de hogere prijsklasse. We krijgen daar vaak vragen of opmerkingen over. Waarom zoveel dure woningen en voor wie bouw je die eigenlijk? Kun je niet beter woningen voor starters bouwen? Deze en andere vragen beantwoorden we op onderstaande pagina.

Om Dordrecht tot bloei te brengen is het belangrijk dat we groeien. Met de bouw van duizenden extra woningen willen we in 2030 ruimte bieden aan 140.000 inwoners. Die zijn nodig om de mooie voorzieningen die we hebben te behouden. 

Hieronder staan een aantal vragen en antwoorden over deze groeiwens.

Waarom moet Dordrecht zo nodig groeien?

Dordrecht wil groeien om voorzieningen zoals winkels, sportboulevard en Kunstmin ook op termijn in stand te kunnen houden. Meer inwoners betekent meer klanten/bezoekers voor deze voorzieningen. Meer inwoners betekent ook meer inkomsten voor de gemeente om deze voorzieningen te onderhouden. En er is behoefte aan woningen.

Waar moeten al die woningen dan komen?

Dordrecht bouwt binnen de bestaande stadsgrenzen. Het gaat dus vaak om een nieuwe bestemming: woningen op de plaats van kantoren, op de plaats van voormalige bedrijven, op de plaats van een voormalig sportpark etc. 
Veel plekken zijn nu al bekend: Stadswerven, Spuiboulevard, Gezondheidspark, Amstelwijck, Maasterras. Maar we zijn ook nog op zoek naar nieuwe plekken.

Waarom bouwt Dordrecht zoveel dure woningen?

Dordrecht bouwt woningen in verschillende prijsklassen, zowel koop als huur. Omdat er in de stad al veel 'goedkope' woningen zijn, bouwen we bewust ook wat duurdere woningen. Uit onderzoek blijkt dat daar veel vraag naar is. Door dure woningen te bouwen, komt er een verhuisbeweging op gang, waardoor uiteindelijk ook goedkope woningen vrijkomen.

Voor wie bouwt Dordrecht die dure woningen? Voor mensen uit Wassenaar?

Verreweg de meeste dure nieuwbouwwoningen in Dordrecht worden gekocht door Dordtenaren. Die zouden de stad verlaten als ze hier geen woning naar hun wens kunnen vinden. Dat hebben we de jaren hiervoor veel zien gebeuren: toen was er een uitstroom van mensen met een hoger inkomen.
Overigens zijn mensen van buiten Dordrecht welkom in de stad. Ook omdat er in de randstad grote behoefte aan woningen is.  

Waar komen nog wel sociale huurwoningen? Niet op Stadswerven, niet in Wilgenwende, niet in Amstelwijck…

Het klopt dat er nieuwbouwwijken zijn zonder sociale woningbouw. Dat heeft bijvoorbeeld te maken met de grondprijzen. Maar er zijn wel sociale huurwoningen gepland in het Gezondheidspark, bij het Leerpark, bij de Spuiboulevard, in Krispijn, Crabbehof en Wielwijk.

Voorlopig zie ik vooral sloop van sociale huur, geen nieuwbouw?

Het klopt dat er de afgelopen jaren veel oudere sociale huurwoningen zijn gesloopt. Daarom heeft de gemeente met de woningcorporaties afgesproken dat er nu eerst gebouwd moet worden (pas op de plaats).