Wij maken Dordt in beeld

Vorig jaar zijn we gestart met de campagne Wij maken Dordt. Iedere maand brengen we verschillende thema's onder de aandacht. Deze thema's zijn belangrijke speerpunten voor de gemeente. En komen voort uit het coalitieakkoord. Met als gemeenschappelijk doel: het klaarmaken van Dordt voor de toekomst in 2030.

Om het verhaal van Wij maken Dordt goed uit te leggen hebben we een animatie en een infographic gemaakt. Deze week start een campagne om de animatie onder de aandacht te brengen via social media. Op drie februari publiceren we de infographic in Dordt Centraal bij gemeentenieuws. Wilt u de animatie en infographic nu al zien? Dat kan! Via de rechterkolom kunt u beide bekijken. 

Waarom Wij maken Dordt?

Het doel van Wij maken Dordt is dat we samen werken aan een stad met veerkrachtige inwoners, een optimaal vestigingsklimaat, voldoende banen, goede zorg en onderwijs en aantrekkelijke woningen. Een samenleving waarin ruimte is voor eigen initiatief en waar bewoners verantwoordelijkheid nemen en omzien naar elkaar. Waar bewoners hulp krijgen maar ook zelf hulp geven aan buurtgenoten die dat nodig hebben. We maken Dordt sterker voor de toekomst.