Veel gestelde vragen en antwoorden

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het project Tiny Houses in Crabbehof. Hier zijn veel gestelde vragen en antwoorden.

Hoe kan ik mij inschrijven?

De inschrijving is gesloten op 17 mei 2020.

Kom ik ook in aanmerking wanneer ik niet in Dordrecht woon?

Ja.

Komt er een wachtlijst of reservelijst?

Bij meer dan 11 inschrijvingen volgt een loting. Aan de hand van de loting wordt ook een wachtlijst gemaakt. De datum van de loting is nu nog niet bekend. 

Gaat het project ook door als er minder dan 11 belangstellenden of goedgekeurde plannen zijn?

Ja, wij gaan ervan uit dat we de overige kavels in de toekomst kunnen verhuren.

Hoe gaat het verder wanneer ik ben ingeloot en een plekje krijg?

Een maand na de loting is er een bijeenkomst voor alle winnaars. Op deze bijeenkomst kunnen zij kennismaken met elkaar. Ook is het mogelijk om vragen stellen over het proces, de stedenbouwkundige randvoorwaarden, duurzaamheid, de verdeling van de kavels en andere dingen. Wie daarna nog vragen heeft, kan die mailen naar: tinyhouses@dordrecht.nl

Bent u ingeloot? Dan vragen we u om binnen 3 maanden een aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 

Zijn er inschrijfkosten?

De kosten voor inschrijving zijn €25,-. Dit bedrag is voor de selectieprocedure. Pas na de ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld is de aanmelding definitief. 

Moet ik borg betalen?

Nee.

Wat betaal ik voor de grond? 

We gaan uit van een huurprijs van ongeveer €250,- per maand per tiny house. Het definitieve bedrag wordt nog vastgesteld.