Antwoorden op vragen tijdens videobijeenkomst 30 april 2020

Hieronder geven we de antwoorden op de vragen die zijn gesteld tijdens de videobijeenkomst.

 

Vanaf wanneer kunnen de tiny houses worden geplaatst?

Het terrein wordt op dit moment gereed gemaakt. Dit is naar verwachting begin van de zomer klaar. Daarna kunnen de eerste huisjes worden geplaatst. Dat kan overigens pas als huurders in het bezit zijn van een omgevingsvergunning en de huurovereenkomst is getekend.

Moet je al in het bezit zijn van een tiny house om voor een plek in aanmerking te komen?

Nee, dat hoeft nog niet. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning heb je wel een afgerond ontwerp nodig.

Is er over 10 jaar een nieuwe plek beschikbaar?

Dat weten we nu nog niet. Als de proef een succes wordt, kan dit aanleiding zijn om in de toekomst op zoek te gaan naar een volgende plek.

Mag ik zelf weten hoe mijn tiny house er uit komt te zien?

Ja, dat mag. Je moet wel voldoen aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Mag ik kiezen waar ik sta?

Je  mag een voorkeur voor een plek uitspreken. De gemeente beslist over de exacte en uiteindelijke plek..

Komt er een aansluiting op gas?

Nee, dat past niet in de duurzaamheidsambities van dit project. Daarnaast mogen nieuwe woningen wettelijk niet meer aangesloten worden op het gasnet.

Komt er een aansluiting op water riolering, elektra en data?

Omdat het terrein in een woonwijk ligt is een aansluiting op het riool verplicht. De gemeente regelt per tiny house een rioolaansluiting. Bewoners kiezen zelf of ze nog andere daarnaast nog andere aansluitingen willen. We raden aan om in elk geval een aansluiting voor elektra en water aan te vragen. Aansluitingen kun je aanvragen via mijn www.mijnaansluiting.nl

Wat wordt bedoeld met duurzaamheid?

Het liefst willen we dat de huisjes zo veel mogelijk van circulaire ( opnieuw te gebruiken) materialen zijn gemaakt. Aansluiting op elektra is toegestaan, het gebruik van gas en verbrandingskachels niet. Zorg voor een goede isolatie en gebruik zonne-energie.

Mag ik een houtkachel gebruiken?

Nee, het gebruik van verbrandingskachels is verboden.

Is het mogelijk om op het terrein collectief zonnepanelen of een aggregator te plaatsen?

Een aggregator is in verband met geluid en duurzaamheid niet gewenst. Zonnepanelen zien we wel als duurzaam optie en zijn dus toegestaan. De mogelijkheden hiervan zal we samen met de andere bewoners vormgegeven. 

Hoe zit het met vuilcontainers?

De tiny houses worden aangemerkt als een pand. De bewoners kunnen vuilcontainers aanvragen via www.hvcgroep.nl. Je mag haagjes plaatsen om de containers aan het zicht te onttrekken.

Hoever staan de huisjes uit elkaar?

De minimale afstand tussen de huisjes op 1 bouwveld is 3,5 meter. De minimale afstand tussen de bouwvelden is 5 meter. Dit laatste is nodig in verband met de brandveiligheid.

Hoe groot zijn de kavels?

Elke kavel is 35m2, dit is ook de grootte van het bouwvlak. De grond er omheen geldt als gezamenlijk terrein.

Mag ik een vlonder maken om buiten te kunnen zitten?

Ja, dat mag. Binnen de eigen kavel kun je een privévlonder plaatsen. Ook voor het gemeenschappelijke deel is een vlonder bespreekbaar. Dit moet dan wel worden afgestemd met de overige bewoners en passen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden.

Mag ik een schutting plaatsen?

Nee, dat mag niet. Wel kun je lage haagjes plaatsen. In de stedenbouwkundige randvoorwaarden is beschreven wat is toegestaan.

Komt er een gezamenlijke ruimte voor wasmachine / droger?

De gemeenschappelijke voorziening krijgt een riool-, water- en elektriciteitsaansluiting. De toekomstige bewoners bepalen de functies binnen het gebouw. 

Mag er een gezamenlijke schuur worden gebouwd?

Nee, het plaatsen van een schuur/bijgebouw is in strijd met de stedenbouwkundige randvoorwaarden. We raden bewoners  aan een eigen bergruimte op te nemen in het ontwerp. Dit voorkomt dat de buitenruimte rommelig wordt. .

Hoe kijken omwonenden naar de komst van tiny houses?

Voor de gemeente is draagvlak vanuit de buurt erg belangrijk. De buurt heeft positief gereageerd op de plannen.

Wat verwacht de gemeente van de tiny house bewoners als het om de buurt gaat?

De gemeente vindt het belangrijk dat de buurt betrokken blijft. Daarom bouwen we voor de toekomstige Tiny House bewoners een extra voorziening waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de toekomstige bewoners zich inzetten voor de buurt door activiteiten te bedenken en te organiseren.

Heb ik een vergunning nodig?

Ja, je moet zelf een omgevingsvergunning voor je tiny house aanvragen bij de omgevingsdienst via www.omgevingsloket.nl

Moet mijn tiny house aan het bouwbesluit voldoen?

Ja, dit geldt voor alle woningen.

Waar moeten mijn tekeningen aan voldoen?

Er is een situatietekening nodig. De gemeente kan deze samen met de huurder maken. Daarnaast is een bouwtekening nodig met daarop de gevels, doorsneden, plattegronden en fundering. De tekeningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Ze hebben een duidelijke maatvoering en schaal (schaal 1:100)

Wat moet ik verder aanleveren?

Dat zijn de volgende dingen:

  • Een ventilatieconcept
  • Gegevens over voorzieningen voor de brandveiligheid
  • Een overzicht van toe te passen materialen
  • Een kort overzicht van de funderingswijze

Wat regelt de gemeente voor mijn aanvraag?

De gemeente zorgt voor een aantal documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Dat zijn:

  • het bodemonderzoek
  • de Quickscan Flora&Fauna
  • een concept ruimtelijke onderbouwing

Daarnaast kan de gemeente helpen bij het maken van een situatietekening op schaal.

Kan ik mij straks inschrijven op het adres van mijn tiny house?

Ja, dat kan. Ieder huisje krijgt een huisnummer.

Wat is inbegrepen in de huurprijs?

Het gaat om kale huur voor de grond en het gebruik van de gezamenlijke ruimte. Ook is de aansluiting aan het riool inbegrepen. Niet inbegrepen zijn alle bijkomende kosten (zoals: water, elektriciteit, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigendom en gebruik en OZB). Deze kosten zijn voor rekening van de huurder.

Als ik ingeloot word, tot welk moment kan ik dan nog zeggen dat ik het niet doe?

Dat kan op elk moment. Je plek gaat dan naar de eerstvolgende op de wachtlijst. Kosten die je al gemaakt hebt, betalen we niet terug wanneer je afziet van de plek (inschrijfkosten, leges, etc). Het huurcontact gaat pas in als de omgevingsvergunning is verleend en onherroepelijk is.

Kun je binnen de 10 jaar het huurcontract opzeggen? Wat is de opzegtermijn?

In het huurcontract wordt een opzegtermijn van 6 maanden opgenomen.

Vanaf welk moment ga ik huur betalen?

De huur gaat in na ondertekening van het huurcontract. Dat is op het moment waarop de omgevingsvergunning is verleend en de bezwarentermijn met goed gevolg is afgerond.

Wie onderhoudt het terrein?

De tiny house bewoners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein. De gemeente onderhoudt het pad in het midden. De gemeente ondersteunt bij het onderhouden van de groene omheining.