Ontwerpbestemmingsplan Vlijweide Scholenlocatie Noordendijk

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt tussen de Noordendijk, de Oranjelaan, de noordelijke oever van de Vlij aan de Wantijbuurt en bevat de jachthaven in de Vlij ten westen van Plan Tij.

kaartje ligging

Het bestemmingsplan beoogt de bouw van maximaal 70 woningen en de realisatie van een zoetwatergetijdengebied mogelijk te maken. De scholen in het plangebied worden gesloopt waardoor ruimte ontstaat voor woningbouw. De kerk blijft behouden en de scouting zal binnen het plangebied worden verplaatst. Met het zoetwatergetijdengebied zal een bijzonder woonmilieu ontstaan.

Dit is een ander bestemmingsplan dan gebruikelijk, namelijk een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Hierdoor kunnen meer onderwerpen worden geregeld zoals klimaatadaptatie. Maar het leidt ook tot een globalere kaart of verbeelding. De reden hiervan is dat het woningbouwplan voor dit gebied nog niet bekend is. Tegelijk met deze procedure start ook de aanbesteding. In de bij de toelichting gevoegde bouwenvelop staan de eisen en randvoorwaarden waaraan het woningbouwplan en het zoetwatergetijdengebied moeten voldoen. De eisen uit de bouwenvelop staan ook in de regels van het bestemmingsplan.

De beleidsregels geven nadere invulling aan de regels die in het bestemmingsplan zijn opgenomen voor de landschappelijke inrichting van het plangebied. 

Plan bekijken

Het bestemmingsplan heeft eerder van 3 maart tot en met 14 april 2022 ter inzage gelegen. Hierbij was de verkeerde bouwenvelop (bijlage 1) gevoegd. Om die reden wordt het ontwerpbestemmingsplan opnieuw gepubliceerd en ter inzage gelegd met de juiste bouwenvelop van februari 2022. 

U kunt dit bestemmingsplan vanaf 21 april 2022 tot en met 2 juni 2022 bekijken op 3 manieren:

•    Op www.ruimtelijkeplannen.nl 
U kiest voor NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2002

•    Op www.dordrecht.nl/ruimtelijkeplannen 
U kiest voor Ontwerpbestemmingsplannen en daarna ontwerp bestemmingsplan 'Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk'

•    In de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De tijden waarop u welkom bent zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan met bijlagen ligt voor zes weken voor iedereen ter inzage. 
 

Zienswijze indienen

Heeft u een zienswijze (reactie) op dit bestemmingsplan? Laat uw zienswijze dan weten aan de gemeenteraad. U stuurt vóór 2 juni 2022 een brief naar:

De gemeenteraad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

In uw zienswijze schrijft u dat dit gaat over: zienswijze ontwerp bestemmingsplan 'Vlijweide, Scholenlocatie Noordendijk'.
Wilt u uw zienswijze liever in een gesprek met ons delen? Maak dan vóór 27 mei 2022 een afspraak via ons telefoonnummer 078 770 4929.
 

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2002). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden.