Ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck

Ligging en inhoud

Het plangebied ligt in het zuidwesten van Dordrecht en grenst:

  • in het noorden aan de Reeweg Zuid en de wijk Dordtse Hout
  • in het oosten aan de N3
  • in het zuiden aan de Kilweg
  • in het westen aan de A16

Het plan bestaat uit de volgende deelgebieden: de Refaja-locatie (noordelijke deel), Smitzigt (voormalige kwekerij van Stadsbeheer) en de naastgelegen boomgaard, Amstelwijck Midden (voornamelijk sportvelden) en Amstelwijck Spoorzone (gecombineerde oostelijke zone noord en zuid).

kaartje ligging

Het bestemmingsplan is opgesteld als een zogenaamd bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dat wil zeggen dat meer thema's geregeld kunnen worden dan gebruikelijk. Een voorbeeld hiervan is klimaatadaptie. Het is namelijk de ambitie van de gemeente dat deze wijk klimaatbestendig wordt. Daarnaast is het plan juridisch anders vormgegeven dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Dit uit zich met name in een globaal kaartbeeld; de woningbouwplannen zijn bij schrijven van dit bestemmingsplan namelijk nog niet bekend. De regels bieden de waarborgen voor de gewenste kwaliteit en ontwikkeling van het gebied.

Inzage

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt tijdens de openingsuren het ontwerpbestemmingsplan Amstelwijck 2020 (plannummer: NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-2001) met bijbehorende stukken met ingang van 18 juni 2020 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 in Dordrecht. U kunt het plan inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl (gebruik het plannummer als zoekterm). 

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

digitale versie

Digitale Inloopbijeenkomst/inloopspreekuur

In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen normale inloopbijeenkomst organiseren. Ter vervanging zijn er twee momenten ingepland waarop er voor dit bestemmingsplan digitale inloopbijeenkomsten/inloopspreekuren worden gehouden. De gemeente gebruikt hiervoor MS Teams, een programma voor videobellen. Heeft u aanvullende vragen over dit bestemmingsplan? Geeft u zich dan op voor deze inloopbijeenkomsten via Denise Londt. U krijgt dan een tijdstip waarop u uw vragen aan de medewerkers van de gemeente kunt stellen.

De digitale inloopbijeenkomsten/inloopspreekuren zijn gepland op:

  • donderdag 9 juli 2020 tussen 16.00 en18.00 uur;
  • donderdag 16 juli 2020 tusse 16.00 en 18.00 uur.

Informatie

Wilt u meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure? Belt u dan met de heer D. vd Rijdt van de afdeling Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer (078) 770 4916.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden.

bekendmaking

verbeelding

toelichting en regels

ontwikkelperspectief (pdf, 6.8 mB)

memo participatie (pdf, 0.3 mB)

verslag van de participatie (pdf, 1 mB)

milieuonderzoek Amstelwijck (pdf, 0.4 mB)

milieueffectrapportage (pdf, 8.4 mB)

proefverkaveling (pdf, 1.4 mB)

bouwenvelop midden (pdf, 2.4 mB)

beleidsregel klimaat (pdf, 0.8 mB)

beeldkwaliteitsplan (pdf, 3.0 mB)

bouwenvelop Smitzigt (pdf, 16 mB)

onderzoek externe veiligheid (pdf, 0.6 mB)

verkeersonderzoek (pdf, 2.3 mB)

toetsingskader externe veiligheid (pdf, 0.7 mB)

geluidsonderzoek MER (pdf, 51 mB)

geluidsonderzoek Amstelwijck (pdf, 32 mB)

geluidsonderzoek Laan van Londen (pdf, 8.5 mB)

quick scan ecologie (pdf, 5.1 mB)

ecologische uitgangspunten Amstelwijk (pdf, 0.3 mB)

ecologisch onderzoek Refaja (pdf, 3.4 mB)

ecologisch onderzoek Middenzone (pdf, 4.0 mB)

ecologisch onderzoek Smitzigt (pdf, 5.9 mB)

ontheffing Refaja (pdf, 0.3 mB)

laddermotivering (pdf, 0.5 mB)

archeologieparagraaf (pdf, 0.6 mB)

bodemonderzoek (pdf, 62 mB)

monitor lucht (pdf, 3 mB)

passende beoordeling (pdf, 8.6 mB)

luchtkwaliteit (pdf, 2.8 mB)

beleidsregel spelen en bewegen (pdf, 1.1 mB)