11e herziening Dubbeldam, locatie Dubbelsteynlaan West

Ligging en inhoud

Het plan ligt aan de Dubbelsteynlaan West in Dubbeldam.

Achter de woningen van de Dubbelsteynlaan West ligt een terrein dat momenteel onbebouwd is. Het terrein bestaat uit een grasveld en behoort bij de woning gelegen aan de Dubbelsteynlaan West 40. Door het huidige bestemmingsplan te wijzigen wordt woningbouw mogelijk op deze locatie. Het gaat daarbij om vier nieuwe woningen op het achterliggende grasveld en het voortzetten van de bestaande (voormalige) boerderijwoning aan de Dubbelsteynlaan West.

Locatie

Mogelijkheid geven inspraakreacties

U kunt dit bestemmingsplan vanaf 27 oktober 2022 tot 9 december 2022 bekijken op 2 manieren:

  • Op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kiest voor NL.IMRO.0505.BP188Herzdubsteyn-2001
  • In de hal van het Stadskantoor, Spuiboulevard 300 te Dordrecht. De tijden waarop u welkom bent zijn: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Dit staat in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan met bijlagen ligt voor zes weken voor iedereen ter inzage.

Heeft u een zienswijze (reactie) op dit bestemmingsplan? Laat uw zienswijze dan weten aan de gemeenteraad. Stuur vóór 9 december 2022 een brief naar:

De gemeenteraad
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

In uw zienswijze schrijft u dat dit gaat over zienswijze ontwerp bestemmingsplan 11e herziening Dubbeldam, locatie Dubbelsteynlaan West.

Wilt u uw zienswijze liever in een gesprek met ons delen? Maak dan vóór 4 december 2022 een afspraak via ons telefoonnummer 078 770 4942.

Digitale versie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken overheden sinds 1 januari 2010 hun ruimtelijke plannen digitaal beschikbaar. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoekterm: NL.IMRO.0505.BP188Herzdubsteyn-2001). Let op: klik daar op het gemarkeerde gedeelte op de kaart. U ziet de informatie van het bestemmingsplan dan aan de rechterkant.

PDF-versie

U kunt het bestemmingsplan ook hier downloaden: