Gezondheidspark West/Middenzone

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan Gezondheidspark West/Middenzone heeft betrekking op het westelijk deel van het Gezondheidspark. Voor het oostelijk deel, het ziekenhuisterrein, wordt een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld. Het plangebied ligt centraal in Dordrecht en wordt globaal begrensd door de N3, de Overkampweg, de Oudendijk en de Karel Lotsyweg.

kaartje ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad vastgesteld op 12 oktober 2021 en met ingang van 10 december 2021  in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u telefonisch contact opnemen met de Stadswinkel, telnr. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier ook downloaden:

  • Regels (pdf, 7.8 mB)
  • Toelichting (pdf, 7.9 mB)
  • Verbeelding (pdf, 1 mB)
  • Stedenbouwkundig plan (pdf, 6.5 mB)
  • Beeldkwaliteitsplan (pdf, 7.4 mB)
  • Staat van Bedrijfsactiviteiten (pdf, .02 mB)