Dubbeldam

Ligging en inhoud

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied dat globaal wordt begrensd door de Noordendijk, de Zuidendijk, de Wieldrechtse Zeedijk, de Overkampweg, de N3. In dit bestemmingsplan zijn ook de gebieden Corridor, De Hoven en Stevensweg opgenomen.  

Het plan betreft in hoofdzaak een actualisering van de bestaande bestemmingsplannen en geeft op enkele andere locaties de mogelijkheid om via planwijziging tot een andere invulling te kunnen komen. Via zo’n wijzigingsprocedure is bijvoorbeeld de uitbreiding van het winkelcentrum Damplein mogelijk.

kaartje ligging Dubbeldam

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 16 december 2014 vastgesteld en door de afwijzing van een verzoek om voorlopige voorziening door de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 10 april 2015 met ingang van die datum in werking getreden. Doordat het ingestelde beroep is ingetrokken is het plan met ingang van 10 april 2015 eveneens onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

Als ontwerp ter inzage:

 

In werking getreden:

10e herziening Dubbeldam, locatie Gravensingel 19

9e herziening Dubbeldam, locatie Zuidendijk 302

8e herziening Dubbeldam, locatie Visserdijk West

7e herziening Dubbeldam, locatie Haaswijkweg-Oudendijk

6e herziening Dubbeldam, locatie Stevensweg 39

5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt

3e herziening Dubbeldam, locatie Oudendijk - Lindelaan

2e herziening Dubbeldam, locatie Iepenlaan

1e herziening Dubbeldam, locatie Laantje van Middenhoeve

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding Dubbeldam Oost

verbeelding Dubbeldam West

raadsbesluit

besluit vaststelling hogere waarden