Amstelwijck - 2010

Ligging en inhoud

Het plan heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door Reeweg-Zuid, spoorlijn Dordrecht-Breda, N3 en A16 en is gericht op het actualiseren van het huidige bestemmingsplan. In het plan is o.a. het volgende opgenomen:

- Het bedrijvenpark Amstelwijck

- De woonbebouwing in Dordtse Hout

- Maatschappelijke functies in de vorm van het ziekenhuis en de moskee

- Het sportcomplex

kaartje ligging Amstelwijck

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 19 april 2011 vastgesteld en met ingang van 23 juni 2011 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Let op: dit bestemmingsplan is op een aantal locaties vervangen door een nieuw plan, het gaat om:

1e herziening Amstelwijck, locatie Laan van Barcelona en Kilweg

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar.

Bekijk de digitale versie

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan of de procedure kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hieronder downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit