1e herziening De Staart, locatie Zonnepark Crayestein

Ligging en inhoud

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de Beneden - Merwede, ten westen van de Baanhoekbrug. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een zonnepark op de gesloten stortplaats Crayestein mogelijk. Deze gesloten stortplaats bevindt zich in het oostelijke deel van industriegebied De Staart, nabij de 2e Merwedehaven.

Kaart van de ligging

In werking getreden

Het bestemmingsplan is door de raad op 15 juni 2016 vastgesteld en met ingang van 6 augustus 2016 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Digitale versie

Vanaf 1 januari 2010 moeten op grond van het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening overheden hun ruimtelijke plannen digitaal maken en beschikbaar stellen. Dit bestemmingsplan is opgemaakt via de landelijke standaarden en digitaal beschikbaar. Bekijk de digitale versie.

Informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de stadswinkel, tel. 14078.

Pdf-versie

U kunt het bestemmingsplan hier downloaden.

bekendmaking

toelichting

regels

verbeelding

raadsvoorstel

raadsbesluit