Omgevingsvisie Dordrecht

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke gebied van Dordrecht.

Op deze pagina leggen wij u uit wat de Omgevingsvisie betekent voor Dordrecht. Tot 22 december 2020 kon iedereen zijn of haar eigen zienswijze (reactie) op de Omgevingsvisie geven.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet die in 2022 ingaat, vraagt om een andere rol van de overheid. In een Omgevingsvisie, en later ook in het Omgevingsplan, maken wij keuzes in het ruimtelijk gebied. Er moet meer ruimte zijn voor nieuwe ideeën in en uit de stad. Met dit omgevingsbeleid spelen we in op lokale wensen en doelen. De houding verandert steeds meer van 'nee tenzij' naar 'ja mits'. Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om ideeën uit te voeren.

U kunt de Omgevingsvisie online bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u kiezen voor 'documenten'. Daarna klikt u op 'Beleidsdocument PDF'.

Wat betekent dat voor Dordrecht?

De Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 beschrijft de doelen voor het ruimtelijke gebied in de stad. Het is het overkoepelende beleid op het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de Omgevingsvisie staat hoe we in de toekomst deze doelen gaan halen.

In de Omgevingsvisie Dordrecht staan 7 doelen centraal. Dordrecht is:

  • een aantrekkelijke stad;
  • een bereikbare stad;
  • een gezonde stad;
  • een stad met een uitstekend vestigingsklimaat;
  • in 2035 klimaatbestendig;
  • in 2050 energieneutraal;
  • beschermend en stimulerend voor biodiversiteit.

Deze 7 doelen helpen mee om 2 grote opdrachten voor de stad uit te voeren. We willen groeien én economisch gezond zijn. Deze doelen stellen eisen voor alle veranderingen in het ruimtelijk gebied.

Digitale avond Omgevingsvisie

Door de corona maatregelen is het niet mogelijk geweest om bewoners op het Stadskantoor te ontvangen. U kunt wel een video over de Omgevingsvisie Dordrecht bekijken. In deze korte video leggen wij uit wat de Omgevingsvisie is en welke 7 doelen er centraal staan. Op 18 november 2020 is er een digitale avond geweest waar de Omgevingsvisie in detail is uitgelegd. Deze sessies kunt u in deze video terugkijken.

Hoe nu verder

Tot en met 22 december 2020 kon iedereen zijn of haar mening geven over het Ontwerp Omgevingsvisie. Wij hebben 12 zienswijzen ontvangen van bewoners en organisaties. Alle zienswijzen worden beantwoord en het Ontwerp Omgevingsvisie waar nodig aangepast. De aangepaste stukken worden eerst door het college vastgesteld en daarna aan de gemeenteraad aangeboden. Dit zal in het 1e kwartaal van 2021 plaatsvinden.