Omgevingsvisie Dordrecht

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke gebied van Dordrecht.

De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld, maar had op aantal punten nog wat opmerkingen. Op deze punten is de Omgevingsvisie aangepast. Op deze pagina leggen wij u uit wat de Omgevingsvisie betekent voor Dordrecht.

Omgevingsvisie

De Omgevingswet die in 2022 ingaat, vraagt om een andere rol van de overheid. In een Omgevingsvisie, en later ook in het Omgevingsplan, maken wij keuzes in de fysieke leefomgeving. Er moet meer ruimte zijn voor nieuwe ideeën in en uit de stad. Met dit omgevingsbeleid spelen we in op lokale wensen en doelen. De houding verandert steeds meer van 'nee tenzij' naar 'ja mits'. Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om ideeën uit te voeren.

U kunt de Omgevingsvisie online bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u kiezen voor 'documenten'. Daarna klikt u op 'Beleidsdocument PDF'.

Wat betekent dat voor Dordrecht?

De Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 beschrijft de doelen voor de fysieke leefomgeving in de stad. Het is het overkoepelende beleid op het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de Omgevingsvisie staat hoe we in de toekomst deze doelen gaan halen.

In de Omgevingsvisie Dordrecht staan 7 doelen centraal. Dordrecht is:

  • een aantrekkelijke stad;
  • een bereikbare stad;
  • een gezonde stad;
  • een stad met een uitstekend vestigingsklimaat;
  • in 2035 klimaatbestendig;
  • in 2050 energieneutraal;
  • beschermend en stimulerend voor biodiversiteit.

Deze 7 doelen helpen mee om 2 grote opdrachten voor de stad uit te voeren. We willen groeien én economisch gezond zijn. Deze doelen stellen eisen voor alle veranderingen in het ruimtelijk gebied en zijn randvoorwaarden voor de groeiambities.

Video Omgevingsvisie

U kunt een video over de Omgevingsvisie Dordrecht bekijken. In deze korte video leggen wij uit wat de Omgevingsvisie is en welke 7 doelen er centraal staan. Er is op 18 november 2020 een digitale avond geweest waar de Omgevingsvisie in detail is uitgelegd. Deze sessies kunt u in deze video terugkijken.