Meepraten over Wijkwensen

De gemeente heeft jaarlijks een budget beschikbaar voor Dordtenaren met een goed idee voor de wijk of straat. Het zijn inwoners van de wijken, verzameld in een zogenaamde Regiegroep, die de aanvragen beoordelen. In Regiegroep Oost komt een plek vrij voor een Dubbeldammer.

Een Wijkwens is een idee of plan dat bijdraagt aan goed wonen en leven in de wijk. Een Wijkwens moet een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, de leefbaarheid of de veiligheid in de buurt. Het moet een (breder) maatschappelijk belang dienen. En er moet voldoende draagvlak zijn in de buurt. Iedereen kan een Wijkwens indienen.

Regiegroepen

Voor het beoordelen van de Wijkwensen heeft de gemeente drie Regiegroepen ingesteld. Een voor West: Crabbehof, Krispijn, Wielwijk en Zuidhoven. Een voor Centrum: Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart. En een voor Oost die de aangevraagde wijkwensen uit Sterrenburg, Stadspolders en Dubbeldam beoordeelt. Formeel adviseert de Regiegroep de gebiedsmanager van de gemeente. Maar bijna altijd neemt die het advies van de Regiegroep over.

In Oost

In de regiegroep Oost zitten zes personen. Van elke wijk zijn er twee bewoners. De groep komt ongeveer eens in de zes weken in een korte vergadering ’s avonds bij elkaar. Dat is bij iemand thuis of op een locatie. Of online als het niet anders kan, zoals nu vanwege het coronavirus. In de afgelopen jaren zijn vele aanvragen behandeld. Met een goede discussie proberen we onderbouwde en consequente besluiten te nemen. Het budget waarover we beschikken is ongeveer 48.000 euro.

Vacature Dubbeldammer

Vijf leden van de Regiegroep Oost zijn in mei 2017 gestart, een is er later bijgekomen. Dit voorjaar verlaat een van de Dubbeldamse leden de regiegroep. "Voor mij is het tijd voor wat nieuws", zegt Lita Harpe. "Maar als vrijwilligerswerk kan ik het van harte aanbevelen. De samenwerking in de groep is erg prettig; er wordt echt geluisterd naar ieders argumenten. Het is interessant, kost weinig tijd en je doet iets voor de wijk. Ook naast een baan of gezin is dit prima te doen."

Wilt u zich aanmelden of meer weten? Mail dan naar regiegroepoost@gmail.com.