Wijkwens

U hebt een idee om uw wijk, buurt of straat leefbaarder, schoner of veiliger te maken? Wij noemen dat een 'Wijkwens'.

Het kan bij een Wijkwens bijvoorbeeld gaan om: 

  • een picknick of straatspeeldag
  • het opfleuren van een muur
  • extra groen in uw straat
  • een bankje of prullenbak
  • een trapveldje of kunst in de wijk

Aan de slag

  1. Lees, voor u uw Wijkwens indient, de toelichting op Wijkwensen
  2. Ga na of meer bewoners uw Wijkwens steunen.
  3. Dien uw Wijkwens in. Op wijkendordrecht.nl vindt u daarvoor een aanmeldformulier, dat u kunt invullen en mailen naar wijkwensen@dordrecht.nl
  4. Een regiegroep, die bestaat uit inwoners, komt meerdere keren per jaar bij elkaar. Zij beoordelen of uw Wijkwens in aanmerking komt voor subsidie.

Zij gingen u voor!

Meer weten?

Kijk op www.wijkendordrecht.nl/wijkwensen. Of neem contact op met Lydia van Haasteren, gemeente Dordrecht. Dat kan via wijkwensen@dordrecht.nl, of via telefoonnummer 14 078.