Mening geven

U geeft graag uw mening over onderwerpen in uw buurt of daarbuiten?

Meld u dan aan bij het Bewonerspanel Dordrecht. Online kunt u uw mening geven over onderwerpen die te maken hebben met uw directe omgeving. U ontvangt voor ieder onderzoek een mailtje en beslist zelf of u mee wilt doen.

Wat doen we met uw mening?

Onderwerp van onderzoek is bijvoorbeeld het wonen nu en straks, voorzieningen, parkeren of groenonderhoud. Kortom, alles wat te maken heeft met leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Als u uw mening geeft over een onderwerp, dan nemen wij die mee in ons beleid en in plannen voor uw buurt of wijk. Ook delen we de uitkomst van onderzoeken met anderen (woningcorporaties, politie, welzijnsinstellingen), zodat zij weten wat er speelt in uw wijk.

Wilt u uw mening geven en ons laten weten wat u belangrijk vindt? Meld u aan voor het Bewonerspanel!