Afspraken bij samenwerking

Welke afspraken gelden er als we samenwerken?

Daarover dachten initiatiefnemers, ondernemers en de gemeente samen na tijdens meerdere bijeenkomsten. We maakten afspraken, die voor ons allemaal gelden. Onder 'we' verstaan we onszelf, maar ook initiatiefnemers, mensen die met het initiatief meedenken en meedoen en belanghebbenden.

We denken in mogelijkheden

We gaan samen actief op zoek naar ideeën en staan open voor verschillende vormen van samenwerking. We bekijken samen wat er nodig is om de droom te realiseren. We maken een inschatting wat de waarde zou kunnen zijn voor Dordrecht. We zijn niet bang om de grens van mogelijkheden op te zoeken.

We nemen elkaar serieus

We gaan uit van vertrouwen en nemen elkaar vanzelfsprekend serieus. Het uitgangspunt is luisteren, aandacht en erkenning van ieders belang. We staan open voor initiatieven van iedereen die in Dordrecht woont, onderneemt, maatschappelijk actief is en voor initiatieven van de gemeente zelf. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Worden afspraken geschonden? Dan doen we een beroep op een (samen benoemde) vertrouwenspersoon. 

We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het initiatief ligt bij de initiatiefnemer. Initiatiefnemers blijven altijd eigenaar van hun eigen initiatief. Zij zetten zich in om de mensen, die iets van het initiatief gaan merken, erbij te betrekken. De gemeente geeft mogelijkheden aan en biedt passende ondersteuning. Samen brengen we de risico's in beeld en bespreken we hoe we daarmee omgaan.

We leren en verbeteren

We leren samen van onze ervaringen en keuzes. De gemeente stelt alle opgedane kennis en ervaring (online) beschikbaar, zodat initiatiefnemers en medewerkers die kunnen gebruiken en delen.

We zijn daadkrachtig

De initiatiefnemer staat voor de voortgang van het proces en bewaakt die. De gemeente geeft duidelijk het tijdspad aan, waarin de initiatiefnemer een reactie mag verwachten op een vraag of verzoek. We stellen samen vast binnen welke termijn na het indienen van een initiatief de gemeente contact opneemt met de initiatiefnemer. Ook daarna blijven we contactmomenten, afspraken en acties samen bepalen.

We communiceren duidelijk en begrijpelijk

We spreken naar elkaar uit welk resultaat we nastreven, welk proces we doorlopen en welke partijen we daarbij betrekken. We stellen samen vast hoe we elkaar op de hoogte houden. We onderbouwen onze motieven en afwegingen, gebruiken geen vaktaal en zorgen voor één aanspreekpunt.