Het crisis- en herstelfonds als financiële steun voor maatschappelijke organisaties

Sociaal-maatschappelijke activiteiten die in gevaar komen door de hoge energiekosten, kunnen financiële steun van de gemeente Dordrecht krijgen. Het al bestaande crisis- en herstelfonds breidt uit naar ruim 5 miljoen euro vanaf 2023.

Het crisis- en herstelfonds is ontstaan door signalen uit de Dordtse samenleving. De stijging van de energieprijzen heeft grote gevolgen voor organisaties en activiteiten in de stad. Maatschappelijke organisaties kunnen daarom bij gemeente Dordrecht om een bijdrage vragen voor deze extra kosten. Zoals (sport)verenigingen, culturele instellingen, voedselbanken, kledingbanken en andere maatschappelijke organisaties of organisatoren van evenementen.

Maatschappelijke inzet

In ruil voor deze tijdelijke steun vraagt de gemeente een bijdrage van de organisaties. Een bijdrage aan het verduurzamen en/of maatschappelijke inzet voor de inwoners van de stad. De gemeente zal deze regels in december 2022 bekend maken. Voor de hulp die met Corona te maken heeft, blijven de bestaande regels gelden.

Hulp op korte termijn

Er zijn nu al maatschappelijke organisaties die gezegd hebben op korte termijn hulp nodig te hebben. Deze organisaties, zoals de Kledingbank, hebben overduidelijk recht op het crisis- en herstelfonds en het gaat om kleine bedragen. Gemeente Dordrecht zal bij deze aanvragen daarom mogelijk al in 2022 tot steunverlening overgaan. Zo kunnen de activiteiten van deze maatschappelijke organisaties blijven bestaan.

Aanvragen

Op dit moment is het aanvragen van deze financiële steun nog niet mogelijk. Zodra het aanvragen van tijdelijke steun mogelijk is voor maatschappelijke organisaties, zal u op deze pagina een doorverwijzing naar het aanvraagformulier kunnen vinden.