Taken en prioriteiten handhaving

Het streven van burgemeester en wethouders is dat het in de toekomst prettig leven blijft in Dordrecht. Helaas staan de leefbaarheid en veiligheid soms onder druk door het gedrag van individuen of groepen.

Het college van burgemeester en wethouders vindt dat er stevig moet worden opgetreden tegen overlast. Het college en de gemeenteraad van de gemeente Dordrecht hebben daarom prioriteiten gesteld voor handhaving in de openbare ruimte.

In Dordrecht geven de handhavers daarom prioriteit aan het tegengaan van:

 • overlastgevende groepen en personen;
 • hondengerelateerde overlast;
 • rommel op straat;
 • bekrassen, bekladden en overig vandalisme;
 • overlast door verkeer.

Daarnaast richt handhaving zich op betaald parkeren en ondersteuning en handhaving bij evenementen. Daarbij voeren handhavers de volgende taken uit:

 • Corrigeren: mensen op straat aanspreken op (sociaal) hinderlijk gedrag.
 • Hulpverlenen: kleine incidenten oplossen en eerste hulp bij ongelukken bieden.
 • Preventief optreden: waarschuwen om te voorkomen.
 • Service verlenen: als gastheer of gastvrouw het publiek informeren en verwijzen.
 • Beheren: beschadigingen in de openbare ruimte doorgeven aan de desbetreffende gemeentelijke sector.
 • Handhaven: toezicht houden op naleving van de door de gemeente gestelde regels.
 • Signaleren: misstanden in het gebied doorgeven aan de desbetreffende instantie.