Handhaving

Handhavers zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij doen dit in alle wijken van Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en in Zwijndrecht. 

 Handhavers zijn buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). Zij mogen handhavend optreden en kunnen bekeuringen uitschrijven. Handhaving concentreert zich vooral op (handhaving in) de openbare ruimte, het bestrijden van overlast en het voorkomen van ergernissen van burgers.

Handhaving maakt zelf geen beleid maar voert het beleid uit op verzoek van verschillende opdrachtgevers (zoals gemeenten en politie). 

Melding doen

Heeft u een melding voor handhaving? Bel dan met 14 078.

Handhaving in de openbare ruimte

Auto wegslepen

Handhaving mag besluiten uw auto weg te laten slepen. Vindt u uw auto niet op de plek waar u deze achterliet? Bel dan:

  • het stadskantoor op telefoonnummer 14 078 op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur 
     
  • de politie op telefoonnummer 0900 88 44
    - van 17.00 uur tot 23.00 uur (op maandag tot en met vrijdag)
    - op zaterdag van 07.30 tot 23.00 uur 
    - op zondag van 09.30 tot 18.00 uur  

Handhaving belt u daarna terug voor verdere afspraken. U betaalt € 220,- voor de kosten voor het wegslepen en € 21,- voor de stalling per dag. Het aantal uren dat de auto per dag in de stalling staat, heeft geen invloed op de kosten. 

Openingstijden en winkeluitstalling

Wanneer u zich als winkelier niet aan de officiële openingstijden houdt, mag een handhaver u een boete opleggen. Hij houdt ook toezicht op winkeluitstallingen. Hij mag u opdracht geven om uw winkeluitstalling weg te halen en kan u een boete opleggen.

Verboden plakken

Handhaving treedt alléén op als het aanplakken gebeurt op gemeentelijke panden.

Fout parkeren van fietsen bij Centraal Station

Handhaving haalt fietsen weg als ze fout geparkeerd staan bij het centraal station en aan de achterzijde van het centraal station (parkzijde).

Lees meer over fietsen stallen bij het centraal station

Bestrijden van overlast

Geluid

Als u geluidsoverlast heeft van uw buren, dan meldt u dit bij de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Andere geluidsklachten meldt u bij de klachtenlijn van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 770 85 99. De klachtenlijn is 24 uur per dag bereikbaar.

Stank

Als u last heeft van stank uit uw directe omgeving, belt u de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Overige stankklachten en klachten over lawaai en luchtverontreiniging, meldt u bij de Milieutelefoon van de Provincie Zuid-Holland. U bereikt hun via telefoonnummer 0888 333 555. De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar.

Mest uitrijden

Lees meer informatie over het uitrijden van mest op de website Animal Freedom.

Ergernissen van inwoners

Loslopende honden

Als u last heeft van loslopende honden in uw straat, dan kunt een melding doen via de Wijklijn. U mag ook Handhaving bellen via het telefoonnummer 14 078. Handhaving neemt uw klacht dan in behandeling.

Jongeren

Als u overlast van jongeren in uw wijk heeft, neemt u contact op met de wijkagent. U bereikt de wijkagent via het algemene telefoonnummer van de politie 0900 88 44.

Handhaver spreken over een bekeuring

Wanneer u een handhaver wilt spreken over een bekeuring, dan belt u het telefoonnummer 14 078. Wij geven uw melding door en Handhaving belt u binnen vier dagen terug.

Bent u het oneens met de bekeuring van Handhaving over parkeergeld? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting).

U ontvangt een acceptgiro van het CJIB wanneer u een bekeuring heeft gekregen voor bijvoorbeeld huisvuil, fout parkeren of loslopende honden. U kunt dan beroep aantekenen bij het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Het adres van CVOM is: 

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie

ter attentie van De Wet Mulder

Postbus 50 000

3500 MJ Utrecht

Bodycams

De gemeente kan beeldmateriaal van jou hebben die Handhaving via een bodycam heeft opgenomen. De bodycam zet Handhaving alleen aan als zij een onveilige situatie ervaart en dit vooraf bij u aangeeft. De beelden bewaren wij 28 dagen en daarna vernietigt het systeem de opname automatisch. U mag de beelden van uzelf bekijken en/of vragen deze beelden te laten verwijderen. Meer informatie leest u op onze pagina Bodycams en uw privacy

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u: