Handhaving

Handhavers zien erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij doen dit in alle wijken van Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

Handhavers zijn Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). Zij treden controlerend op en kunnen boetes uitschrijven. Handhavers werken in ieder geval aan het

 • verminderen van overlast door bijvoorbeeld hangjongeren
 • drugs- en drankmisbruik
 • verkeerd aanbieden van afval
 • vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel in de openbare ruimte
 • naleven van regels en nakomen van afspraken

De handhavers maken geen beleid (regels) maar voert het beleid uit. De verschillende opdrachtgevers (zoals gemeenten en politie) maken beleid.

Melding aan Handhaving via Fixi 

Handhaven in de openbare ruimte

Auto wegslepen

Handhavers mogen besluiten uw auto weg te laten slepen. Vindt u uw auto niet op de plek waar u deze achterliet? Bel dan:

 • het stadskantoor op telefoonnummer 14 078 
 • de politie op telefoonnummer 0900 88 44

Een handhaver belt u daarna terug om iets af te spreken. 

 • U betaalt € 242,- voor de kosten voor het wegslepen plus
 • € 23,10 voor de stalling per dag

Het aantal uren dat de auto per dag in de stalling staat, heeft geen invloed op de kosten. 

Openingstijden en winkeluitstalling

Wanneer u zich als winkelier niet aan de officiële openingstijden houdt, mag een handhaver u een boete geven. Hij controleert ook de winkeluitstallingen. Hij mag u opdracht geven om uw winkeluitstalling weg te halen en kan u een boete geven.

Verboden te plakken

Een handhaver treedt alléén op als het aanplakken gebeurt op gemeentelijke gebouwen.

Fout parkeren van fietsen bij Centraal Station

Een handhaver haalt fietsen weg als ze fout geparkeerd staan 

 • bij het centraal station
 • aan de achterkant van het centraal station (parkzijde)

Lees meer op de Verzamelpagina fietsen.

Bestrijden van overlast

Geluidsoverlast

Heeft u geluidsoverlast heeft van uw buren? Dan belt u de politie via telefoonnummer 0900 88 44. Andere geluidsklachten meldt u bij de klachtenlijn van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U belt dan telefoonnummer ​​​​​​ 078 770 85 99. De klachtenlijn is dag en nacht te bereiken.

Stankoverlast

Heeft u last van stank uit uw directe omgeving? Dan belt u de politie via telefoonnummer ​​​​​​0900 88 44. Bij de Milieutelefoon van de Provincie Zuid-Holland kunt u melden

 • andere stankklachten
 • klachten over lawaai
 • vervuiling van de lucht

U bereikt hun via telefoonnummer  0888 333 555. De Milieutelefoon is dag en nacht bereikbaar.

Mest uitrijden

Lees meer informatie over het uitrijden van mest op de website Animal Freedom.

Loslopende honden

Als u last heeft van loslopende honden in uw straat, dan kunt een melding doen via de Wijklijn. U mag ook Handhaving bellen via het telefoonnummer 14 078. Handhaving neemt uw klacht dan in behandeling.

Jongeren

Heeft u overlast van jongeren in uw wijk? Dan belt u de wijkagent via het algemene telefoonnummer van de politie 0900 88 44.

Handhaver spreken over een bekeuring

Wanneer u een handhaver wilt spreken over een boete, dan belt u het telefoonnummer 14 078. Wij geven uw melding door en een handhaver belt u binnen 4 dagen terug.

Bent u het oneens met de boete van Handhaving over parkeergeld? Kijk dan voor meer informatie op de pagina Parkeerboete (naheffingsaanslag parkeerbelasting).

Heeft u een boete gekregen voor bijvoorbeeld 

 • huisvuil
 • fout parkeren  
 • loslopende honden

Dan krijgt u een acceptgiro van het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau) U kunt dan beroep aantekenen bij het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM):

Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
ter attentie van De Wet Mulder
Postbus 50 000
3500 MJ Utrecht

Bodycams

De gemeente kan beeldmateriaal van u hebben die de Handhaver met een bodycam heeft opgenomen. De bodycam zet de handhaver alleen aan als zij het een onveilige situatie vindt en zij u dit vooraf zegt. 

De beelden bewaren wij 28 dagen en daarna vernietigt het systeem de opname automatisch. U mag de beelden van uzelf bekijken en/of vragen deze beelden te laten verwijderen. Meer informatie leest u op onze pagina​​​​ Bodycams en uw privacy

Meer informatie

Misschien zijn deze pagina's ook interessant voor u: