Rampen, crisis en bestrijding

Binnen de gemeente Dordrecht kennen we verschillende risico's. Bijvoorbeeld risico's bij het spoor, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om eventuele rampen te voorkomen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijven sommige risico's bestaan. Wat hulpdiensten en de gemeente doen bij een ramp en hoe zij samenwerken staat daarom beschreven in een plan.

Waarschuwen bij een ramp

Wanneer dit nodig is, waarschuwt de gemeente u voor de ramp of de dreiging van een ramp. Hiervoor gebruikt zij de rampensirenes. Als u de sirene hoort gaat u direct naar binnen. U sluit de ramen en deuren. U sluit ook alle ventilatiekanalen en -roosters. Daarna zet u de televisie, radio of computer aan.

Dit hoeft u niet op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur te doen. Dan test de gemeente namelijk de werking van de sirenes.

Meer informatie in de Risicowijzer (pdf, 488 kB).

Informeren via andere bronnen

De gemeente informeert u ook over rampen en calamiteiten via radio, televisie, websites of SMS-alarmering. De rampenzender voor de provincie Zuid-Holland is Radio Rijnmond. De frequenties voor Dordrecht zijn 93,4 FM (in de ether) en 96,1 FM (op de kabel). Bij een nationale ramp ontvangt u ook informatie over de ramp op NPO 2 en 3 (Nederlandse Publieke Omroep).

Risico’s op rampen in Dordrecht

De gemeente Dordrecht heeft de risico’s op rampen verzameld en vermeld op de risicokaart en de explosievenkaart (pdf, 17 MB). Met deze kaarten krijgt u een overzicht waar rampen zich kunnen voordoen. Bij uw keuze voor bijvoorbeeld uw woonomgeving kunt u dit laten meewegen. Ook professionals kunnen plannen voor nieuwbouw en wegenaanleg hierop afstemmen.

Heeft u vragen?

Kijk voor meer informatie op de websites Wat doe je en Wees voorbereid. Ook kunt u bellen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer 078 770 41 91 of de Veiligheidsregio via telefoonnummer 088 636 50 00.

Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding