Handhaving op alcohol

Het handhaven van de regels in de Drank- en Horecawet is de taak van de gemeente.

Voor gemeente Dordrecht voert Handhaving deze taak uit. Het doel van de Drank- en Horecawet is het terugdringen van overmatig alcoholgebruik (vooral onder jongeren), het voorkomen van overlast waarbij alcohol in het spel is en eerlijke concurrentie bevorderen.

Strenge regels voor jongeren

Door de wet is het strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar om alcohol bij zich te hebben. Dat geldt op straat en op andere plekken zoals stations, horecagelegenheden en sportkantines. Jongeren die de wet overtreden kunnen rekenen op een van € 45,- als je tussen de 12 - 15 jaar bent. Jongeren van 16 of 17 jaar krijgen een boete van € 90,-.

Controles bij alcoholverstrekkers

Handhavers controleren of alcoholverstrekkers voldoen aan de regels in de Drank- en Horecawet. Er wordt onder andere gecontroleerd op regels voor de drank- en horecavergunning en op leeftijden. Alcoholverstrekkers mogen alcohol niet verkopen aan jongeren onder der 18 jaar.

Gevolgen van het overtreden van de regels hangen af van de soort overtreding. Waar mogelijk wordt eerst gewaarschuwd. Sancties zoals boetes, dwangsommen, tijdelijk verbod op het schenken van alcohol en in uiterste gevallen afnemen van vergunningen zijn mogelijke gevolgen van (herhaalde) overtreding.

Lees meer over de regels op de website van de rijksoverheid. Hoe die regels in gemeente Dordrecht gehandhaafd worden is terug te lezen in het lokale handhavingsbeleid.

Handhavingsbeleid horeca en alcohol Dordrecht 2017 (pdf, 391 kB)

Gemeentelijke verordening

Aanvullend op de landelijk geldende Drank- en horecawet, is er ook een lokale Drank- en Horecaverordening

Melding doen?

Wilt u een klacht of overlast melden die te maken heeft met alcohol en jongeren, of de verstrekking van alcohol? Dat kan telefonisch via 14 078.