Vragen & antwoorden rond het gebruik van bodycams

Mag de gemeente dit zomaar doen?

Ja, dat mag volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente gebruikt de bodycam in haar rol van werkgever. Ze wil hiermee de veiligheid van haar handhavers vergroten. Dit noemen we een ‘gerechtvaardigd belang’ zoals dat in de verordening staat (artikel 6.1f AVG).

Wanneer mag een handhaver filmen?

Filmen mag wanneer de handhaver vindt dat er een onveilige situatie ontstaat. We slaan de beelden op. In noodsituaties kan de handhaver de beelden ook direct naar de meldkamer sturen.

Kan de handhaver ook stiekem filmen?

Nee, de handhaver draagt de camera voor iedereen zichtbaar. Het is altijd duidelijk wanneer er wordt gefilmd.

Welke gegevens slaan wij op?

  • Het nummer van de handhaver die de opname heeft gemaakt
  • Video-opnamen (beeld met geluid) met datum en tijdstip

Kan de politie de opnames gebruiken?

De politie kan de beelden gebruiken bij het onderzoeken van een strafbaar feit. Het kan helpen bij het opsporen van daders. De beelden kunnen ook gebruikt worden als bewijsmateriaal in een rechtszaak.

Als ik niet gefilmd wil worden, mag ik dan weigeren?

Nee, de handhavers mogen filmen. Ze hebben geen toestemming van u nodig om de camera aan te zetten.

Hoe gaat de gemeente om met de opnames?

We gaan zorgvuldig om met de opnames. De beelden slaan we versleuteld op. Hierdoor zijn ze onleesbaar. Het opslaan gebeurt automatisch na elke dienst. Maar een paar mensen hebben toestemming om de opgenomen beelden te bekijken. De opnames worden alleen voor de volgende doelen bekeken:

  1. Overdragen van de beelden aan de politie/Openbaar Ministerie voor onderzoek van een strafbaar feit
  2. Wanneer de handhaver zijn eigen gedrag in een situatie wil beoordelen
  3. Voor het behandelen van klachten die zijn ingediend
  4. Bij een verzoek om inzage van een persoon die gefilmd is

Bij het bekijken, veranderen of verwijderen van beelden maakt het systeem een melding. Hierdoor is altijd duidelijk op welk moment, door wie en voor welk doel een opname is gebruikt.

Kan de drager van de bodycam de opnames zelf verwijderen?

We bewaren alle opnames 28 dagen. Daarna worden de beelden verwijderd. We kunnen de opnames langer dan 28 dagen bewaren wanneer dit nodig is voor de bepaalde doelen. U vindt die doelen onder de vraag 'Hoe gaat de gemeente om met de opnames?'. De drager van de bodycam kan de opnames niet verwijderen.

Kan ik de beelden bekijken die van mij zijn gemaakt?

Bent u gefilmd met een bodycam? Dan mag u de gegevens bekijken die over u gaan. U krijgt niet de gegevens te zien van andere mensen die in beeld komen. Ook niet van mensen van wie de stem is opgenomen). Die andere personen maken we eerst onherkenbaar. Op de pagina privacyverklaring staat informatie over het algemene privacybeleid van de gemeente Dordrecht. U kunt daar een verzoek doen om de beelden te bekijken.

Wie houdt er toezicht op het gebruik van bodycambeelden?

De gemeente heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Die geeft advies, kijkt of de regels zijn gevolgd en controleert. Deze ambtenaar ziet toe op de manier waarop de gemeente met de persoonsgegevens en privacy omgaat. Dit geldt dus ook voor beelden van de bodycams.

Werkwijze bodycams

Onderstaande tekening vertelt meer over de werkwijze van de handhaver die een bodycam draagt.

Infographic test met bodycams