Gebiedsgerichte aanpak

In Dordrecht werkt handhaving met gebiedsteams: vaste teams met handhavers die actief zijn in de wijken. Zij kennen de wijken goed. Per gebied zijn prioriteiten opgesteld.

Door deze prioriteiten kunnen handhavers zich echt richten op wat in de wijk speelt. 

Handhaving volgt de gebiedsindeling die de politie en het gemeentelijke gebiedsmanagement aanhoudt:

  • Team centrum: Binnenstad, Noordflank, Reeland en Staart
  • Team oost: Dubbeldam, Sterrenburg en Stadspolders
  • Team west: Oud en Nieuw Krispijn, Wielwijk en Crabbehof

Naast inzet voor de gemeentebrede prioriteiten, heeft Handhaving per wijk specifieke zaken waar extra aandacht voor is.