Dordtse cultuurtaart

De cultuurtaart laat zien welke organisaties en instellingen allemaal actief zijn op cultureel gebied in Dordrecht.

Leeswijzer Dordtse cultuurtaart 

De taart laat 7 verschillende taartpunten zien. Iedere taartpunt staat voor een ander kunst-vakgebied. De rand om de taart heen laat de verschillende festivals zien die we in Dordrecht kennen. In de taart noemen we de verschillende instellingen en organisaties. Een aantal van deze organisaties ontvangen een vaste subsidie uit de begroting van de gemeente. 

De Dordtse cultuurtaart kunt u hier downloaden (PDF, 544 kB)

Beschrijving voor Dordtse Cultuurtaart (voor slechtzienden)

De afbeelding van de Dordtse Cultuurtaart laat een taart zien die opgedeeld in zeven gekleurde vlakken. De gekleurde vlakken staan voor de verschillende onderwerpen :

 • Theater en dans
 • Beeldende kunst en vormgeving
 • Erfgoed
 • Letteren
 • Cultuureducatie
 • Audiovisuele sector
 • Muziek 
 • Festivals

Theater en dans

Rechts bovenaan in de afbeelding starten we met het oranje taartpunt 'Theater en Dans'. Hier vallen de volgende instellingen en organisaties onder. 

 • Kunstmin (vaste subsidie)
 • Inter Amicos 
 • Toendra 
 • Tst Tribune
 • Volksdans Machar 
 • Klein toneel Dubbeldam 
 • Poppentheater

De festivals Dancetour en Micro Festival vallen ook onder de taartpunt Theater en Dans. 

Beeldende Kunst en Vormgeving 

Als we met de klok meegaan zien we het donkeroranje taartpunt Beeldende Kunst en Vormgeving. Hier vallen onder: 

 • De stadskunstenaar (vaste subsidie)
 • Dordrechts Museum (vaste subsidie)
 • Pictura (vaste subsidie)
 • Singel 222 
 • Wereldwijven 
 • Via Lumina 
 • The Attic 
 •  Ateliers Galeries

De festivals Keramiekmarkt, City Art Fair en Open Atelier Route vallen ook onder de taartpunt Beeldende Kunst en Vormgeving.

Erfgoed

Gaan we nog meer naar onderen, zien het donkerrode taartpunt Erfgoed. Onder erfgoed vallen:

 • RAD (vaste subsidie)
 • Huis van Gijn (vaste subsidie)
 • Hof van Nederland (vaste subsidie)
 • Museum 1940 – 1945 (vaste subsidie)
 • VOD (vaste subsidie)
 • Landschapskundig Museum 
 • Dordts Patriciërshuis 
 • René Siegfried 
 • Grote Kerk

De festival die hierbij horen zijn de Kerstmarkt, Sinterklaashuis/intocht, Open Monumentendag en Dordt in Stoom. 

Letteren

Helemaal onderaan zien we het lichtpaarse taartpunt Letteren. Hier vallen onder:

 • de bibliotheek (vaste subsidie)
 • de stadsdichter (vaste subsidie)
 • Dordt Literair 
 • Dordtse Academie 
 • Schrijvers lezen voor
 • Stichting voorlezen

De festivals Boekenfestival en Nooit terug festival horen ook bij de taartpunt Letteren. 

Cultuureducatie 

Links daarvan zien we het paarse taartpunt Cultuureducatie. Hieronder vallen:

 • Stichting Cultuureducatie: Popcentrale, ToBe en Servicebureau Onderwijs en Cultuur (vaste subsidie)
 • particuliere muziek- en dansscholen 
 • Leerorkest Drechtsteden

Onder de taartpunt Cultuureducatie vallen op dit moment geen festivals. 

Audiovisuele sector

Daarboven zien we het donkerpaarse taartpunt Audiovisuele sector. Hier vallen onder:

 • Kinepolis (vaste subsidie)
 • The Movies (vaste subsidie)
 • Dordt Talk (vaste subsidie)
 • Filmclub the Movies (vaste subsidie)
 • Dordtse mediabedrijven (vaste subsidie)
 • Via Cultura (vaste subsidie)
 • RTV Dordrecht

Muziek

Links boven zien we het gele taartpunt Muziek. Hieronder vallen:

 • Dordtse Jazz Sociëteit (vaste subsidie)
 • Bibelot (vaste subsidie)
 • Stichting Torenmuziek (vaste subsidie)
 • Huiskamerconcerten (vaste subsidie)
 • stadsorganist (vaste subsidie)
 • stadsbeiaardier (vaste subsidie)
 • Dordtse Phil 
 • Jubal 
 • Koren 
 • Bobby Kinghe

De festivals die onder de taartpunt Muziek vallen, zijn Wantijpop, Bachfestival, Dordt in Cello, Big Rivers, Bibelot open air en Palm Parkies. 

Combinatie Muziek en Dans en Theater

Op de scheidingslijn van de taartpunten Muziek en Theater en Dans staan:

 • Muziektheater Hollands Diep (vaste subsidie)
 • Voorstraat 450

Totaal cultuur

In het midden van de taart staat één organisatie, die raakvlakken heeft met alle culturele onderwerpen:

 • broedplaats DOOR (vaste subsidie)