De toekomst van Wantij-West: praat mee

Hoe gaat Wantij-West er in de toekomst uitzien? In dit waterrijke gebied tussen de Prins Hendrikbrug en de nieuwe Prins Clausbrug is van alles mogelijk. Denk erover mee op 30 mei.

Historische foto Wantij-West

Wantij-West ligt vlakbij de binnenstad. Vroeger werd dit gebied gekenmerkt door scheepswerven. Je ziet dit verleden terug in bijvoorbeeld de Biesboschhal. Deze industriële bedrijvigheid heeft met nieuwe woonwijk Stadswerven plaats gemaakt voor wonen. Ook kun je hier in je vrije tijd terecht: bij voorbeeld voor kunst en cultuur in het Energiehuis of een film in Kinepolis. Je kunt eten in Villa Augustus of 's zomers genieten van de zon op de trappen van de Energiekade. Er valt al veel te beleven in Wantij-West.

Veel kansen

Trappen EnergiekadeWantij-West biedt veel kansen voor wonen en werken, vrijetijd, nieuwe natuur en bereikbaarheid van de stad. Maar de veelzijdigheid van het gebied vraagt ook om keuzen. Niet alles kan overal. We gaan hierover in gesprek met de stad: met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Hoe willen we wonen en werken in Wantij-West? Wilt u meer cultuur en evenementen? Meer mogelijkheden voor watersport, zoals een rivierzwembad? Of moet er juist meer ruimte komen voor natuur? Wat betekenen de keuzes voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in het gebied? Tijdens verschillende bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van deze bijeenkomsten gebruiken we om een concreet plan van aanpak voor de toekomst van Wantij-West te maken.

Denkt u mee?

U bent van harte welkom om mee te denken. Op maandag 30 mei houden we een eerste bijeenkomst met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We noemen dat een Brede Omgevingsdialoog. Wilt u erbij zijn? Meld u dan per e-mail aan bij Suzanne Roza. 

  • Datum:                maandag 30 mei 2022
  • Tijdstip:               17:00 – 19:30 uur - inloop vanaf 16:30 uur
  • Locatie:               in Wantij-West, Dordrecht (na aanmelding ontvangt u meer informatie over de bijeenkomst en de locatie)

Prins Clausbrug