Woning voor andere doelen gebruiken

Wilt u uw woning (tijdelijk) helemaal of voor een deel voor een ander doel gebruiken? Daarvoor heeft u 1 of meer vergunningen nodig. Dit geldt voor woningen die bij de gemeente als woning bekend staan. Zonder vergunning(en) mag u uw woning niet voor andere doelen gebruiken.

Andere doelen dan wonen

U heeft een vergunning nodig als u de woning voor andere doelen gaat gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het veranderen van een woonruimte in een bedrijfsruimte
 • het veranderen van een woonruimte in een kantoor of winkel
 • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot 1 woonruimte
 • het (gedeeltelijk) verhuren van woonruimte (bijvoorbeeld Bed & Breakfast of kamerverhuur)

U heeft ook een vergunning nodig wanneer u uw woning bouwkundig opdeelt in meerdere woningen.

Kamerverhuur

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf in de woning? Dan mag u zonder toestemming 1 kamer verhuren.

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf op een ander adres? Dan mag u zonder toestemming 2 kamers verhuren.

Een kamer verhuurt u aan 1 persoon. In de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht leest u de regels voor kamerverhuur.

Onttrekkingsvergunning

Verhuurt u in 1 woning meer dan 2 kamers? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Bij de behandeling van uw vergunning kijken we ook naar de kamerverhuur bij u in de straat. In iedere straat is maximaal 2% van de woningen vrij te gebruiken voor kamerverhuur. Om na te gaan of u uw woning mag gebruiken voor kamerverhuur, neemt u contact op met: Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Huisvestingsverordening. Telefoonnummer 078 770 85 85.

Vergunning(en) nodig

U heeft een onttrekkingsvergunning nodig als u een zelfstandige woonruimte wilt onttrekken aan de woningvoorraad. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen toegang, een eigen keuken en een eigen toilet.

Daarnaast heeft u ook een omgevingsvergunning nodig als:

 • u een woning een andere functie of bestemming wilt geven
 • u de woning bouwkundig wilt opdelen in meerdere woningen
 • het nieuwe gebruik niet klopt met het bestemmingsplan
Woning met Bed & Breakfast

Bij Bed & Breakfast (B&B) biedt u slaapruimte in uw woning aan voor 1 of enkele nachten. Uw gasten betalen hiervoor kosten. 

U mag zonder toestemming een B&B in uw woning houden. Hiervoor gelden regels:

 • u gebruikt maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning tot hooguit 50 m2
 • u bied maximaal 4 bedden aan voor slaapruimte
 • u bent zelf bewoner van de woning waar u de B&B houdt
 • u zorgt op eigen terrein voor parkeer- en stallingbehoefte die de B&B met zich meebrengt. Parkeren mag op de openbare weg als dit niet leidt tot verkeers- en parkeeroverlast
 • de B&B past in een woonomgeving
 • u mag geen producten verkopen
 • u mag alleen een kleine naams- en beroepsaanduiding hebben bij de woning

Als u andere plannen heeft, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Houd u er rekening mee dat uw aanvraag geen garantie is dat u de vergunning krijgt. Vooraf kunt u bij Dordrecht Onderneemt advies vragen.

Welke bestemming uw woning heeft en welke planregels daarvoor gelden leest u op:

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met OZHZ.