Woning voor andere doeleinden gebruiken

U heeft één of meerdere vergunningen nodig als u uw woning (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden wilt gebruikt. Dit geldt voor woningen die bij de gemeente als woning bekend staan. Zonder vergunning(en) mag u uw woning niet voor andere doeleinden gebruiken.

Andere doeleinden dan wonen

U heeft een vergunning nodig als u de woning voor andere doeleinden gaat gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het omvormen van een woonruimte in een bedrijfsruimte
 • het omvormen van een woonruimte in een kantoor of winkel
 • het samenvoegen van meerdere woonruimten tot 1 woonruimte
 • het (gedeeltelijk) verhuren van woonruimte (bijvoorbeeld kamerverhuur, bed and breakfast)

U heeft ook een vergunning nodig wanneer u uw woning bouwkundig opdeelt in meerdere woningen.

Vergunning(en) nodig

U heeft voor het onttrekken van een zelfstandige woonruimte aan de woningvoorraad een onttrekkingsvergunning nodig. U heeft ook een omgevingsvergunning nodig wanneer:

 • u een woning een andere functie of bestemming wilt geven en daarbij (ver)bouwwerkzaamheden nodig zijn of zouden moeten plaatsvinden
 • het nieuwe gebruik in strijd is met bijvoorbeeld het bestemmingsplan
 • u de woning bouwkundig wilt opdelen in meerdere woningen
Woning met Bed en Breakfast

Bij Bed en Breakfast biedt u maximaal 4 bedden voor slaapruimte in uw woning aan. U doet dit tegen betaling voor 1 of enkele nachten.

U mag zonder toestemming een Bed & Breakfast in een woning uitoefenen wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet: 

 • u gebruikt voor de Bed & Breakfast maximaal 25% van het vloeroppervlak van de woning met inbegrip van aan- en uitbouwen tot een maximum van 50 m2
 • degene die de beroepsactiviteit in de woning uitvoert is ook bewoner van de woning
 • u zorgt op eigen terrein voor parkeer- en stallingbehoefte die de Bed & Breakfast oproept. Parkeren mag op de openbare weg als dit niet leidt tot verkeers- en parkeeroverlast
 • de activiteit passen qua aard, omvang en uitstraling in een woonomgeving
 • er mag geen detailhandel plaatsvinden
 • u brengt geen uiterlijke kenmerken aan de buitenzijde van de woning of elders op het bouwperceel aan die verwijzen op de Bed & Breakfast. U mag wel een kleine naams- en beroepsaanduiding hebben

Voldoet u niet aan bovenstaande regels, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning biedt geen garantie dat u die ook echt krijgt. Vooraf kunt u advies inwinnen bij Dordt Onderneemt.

Welke bestemming uw woning heeft en welke planregels daarvoor gelden leest u op:

Gemeente Dordrecht Ruimtelijke plannen
Ruimtelijke plannen.nl

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen