Vooroverleg omgevingsvergunning

U heeft een omgevingsvergunning nodig als u (ver)bouwplannen heeft, iets wilt veranderen aan een monument, iets wilt slopen, een inrit wilt maken, een boom wilt kappen en/of bijvoorbeeld een bedrijf (milieu) wilt beginnen. Als u nog niet zeker weet of uw plannen haalbaar zijn, kan het verstandig zijn om een vooroverleg te doen.

Online regelen

Vraag het vooroverleg aan via vergunningenaanvraag bij het Omgevingsloket online

Kosten

Hoeveel u betaalt, hangt af van uw plan(nen).

Afhandeling

Wij nemen contact met u op over de afhandeling.

Het vooroverleg

Een vooroverleg is geen vergunningsaanvraag, maar een service. U bespreekt hiermee of uw plan(nen) kans van slagen heeft. Pas na het vooroverleg vraagt u de omgevingsvergunning aan. Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens.

Stuurt u na het vooroverleg een vergunningsaanvraag in? Dan betaalt u geen kosten voor dit overleg. De kosten zitten dan bij de kosten van de vergunning. U betaalt alleen kosten voor een vooroverleg als u daarna geen vergunning aanvraagt.

Vooroverleg aanvragen

Een vooroverleg vraagt u alleen aan via het Omgevingsloket. Dit doet u op de volgende manier:

  • u vult het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in
  • u voegt de bijlagen bij uw aanvraag toe
  • u kiest de optie 'contact met bevoegd gezag'
  • u kiest 'openstellen voor overleg'
  • u klikt nog niet op de knop 'indienen'

Zodra u op indienen klikt is uw aanvraag namelijk definitief ingediend. Dan is er geen sprake meer van vooroverleg en betaalt u voor de volledige aanvraag. Zodra de gemeente uw vooroverleg heeft ontvangen, neemt zij contact met u op.

Geen vooroverleg, wel omgevingsvergunning aanvragen

U mag zonder vooroverleg een omgevingsvergunning aanvragen. Bij uw aanvraag omgevingsvergunning moet u uw plan wel hebben uitgewerkt en moet u veel gedetailleerde tekeningen en andere gegevens toevoegen. Als bij de beoordeling van uw aanvraag blijkt dat uw plan niet haalbaar is of dat u dit moet aanpassen, kunt u voor hoge kosten of vertraging komen te staan. Bij aanpassing van uw plan kan het voorkomen dat u een nieuwe omgevingsvergunning moet aanvragen.

Meer informatie

Omgevingsvergunning aanvragen

Kijk op Wat speelt er in uw buurt

Heeft u vragen? Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.

Wat doet u zelf?

  • de aanvraag voor een omgevingsvergunning volledig invullen
  • de aanvraag volledig uitwerken. Denkt u hierbij ook aan de tekeningen en berekeningen. Heeft u hierbij hulp nodig? Neemt u dan contact op met een eigen adviseur (bijvoorbeeld een architect of een aannemer)

Meer informatie leest u op de website van de rijksoverheid. Bent u ondernemer? Kijk dan voor meer informatie op de website van het Ondernemersplein.