Uitstallingen

Wanneer u voorwerpen op de stoep of de straat voor uw woning of bedrijf zet (uitstalling), gelden daarvoor spelregels. Hieronder vallen bijvoorbeeld een bankje of bloempotten op de stoep bij uw huis. Maar ook reclameborden die ondernemers buiten hun (winkel)pand zetten. Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

Kosten

Gratis

Afhandeling

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag past binnen (verkeers)veiligheid, milieu en openbare orde. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen. Wij verstrekken een uitstallingsvergunning voor minimaal 1 jaar.

Aanvraag vergunning uitstalling (pdf 110 kB)

Spelregels voor uitstallingen
 • u mag uitstallingen plaatsen voor uw hele gevel. De ingang moet vrij blijven
 • de uitstalling mag maximaal 1 meter vanaf de gevel uitsteken
 • voetgangers op de stoep hebben voldoende loopruimte:
  • minimaal 1,5 meter
  • op stoepen van smalle straten minimaal 1 meter (bijvoorbeeld Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Torenstraat, Prinsenstraat)
 • bankjes en bloembakken mogen 's avonds en 's nachts buiten blijven staan
 • reclame-uitstallingen mogen alleen tijdens de openingstijden van uw (winkel)onderneming buiten staan
 • bewoners van het havengebied mogen hun zitjes aan de waterkant zetten, maar niet op parkeerplaatsen

Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

Vergunning aanvragen

Stuur het ingevulde formulier Aanvraag vergunning uitstalling (pdf, 110 kB) naar: Gemeente Dordrecht, ter attentie van Cluster Wijken, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

Meesturen

 • plattegrond en/of situatietekening
 • als u de aanvraag doet in samenwerking met andere bewoners en/of ondernemers, stuurt u een lijst van deelnemers en hun adressen mee
Handhaving

Handhavers van de gemeente controleren of u zich houdt aan de spelregels. Wanneer dit niet zo is, mag de handhaver u vragen de uitstalling aan te passen, weg te halen of een vergunning aan te vragen. Als u zich ook daaraan niet houdt, verwijdert de gemeente op uw kosten de uitstalling.