Uitstallingen

Wanneer u voorwerpen op de stoep of de straat voor uw woning of bedrijf zet (uitstalling), gelden daarvoor spelregels. Hieronder vallen bijvoorbeeld een bankje of bloempotten op de stoep bij uw huis. Maar ook reclameborden die ondernemers buiten hun (winkel)pand zetten. Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

Kosten

Gratis

Afhandeling

De gemeente beoordeelt of uw aanvraag past binnen (verkeers)veiligheid, milieu en openbare orde. Wij kunnen uw aanvraag afwijzen. Wij verstrekken een uitstallingsvergunning voor minimaal 1 jaar.

Aanvraag vergunning uitstalling (pdf, 232 kB)

Spelregels voor uitstallingen
 • u mag uitstallingen plaatsen voor uw hele gevel. De ingang moet vrij blijven
 • de uitstalling mag maximaal 1 meter vanaf de gevel uitsteken
 • voetgangers op de stoep hebben voldoende loopruimte:
  • minimaal 1,5 meter
  • op stoepen van smalle straten minimaal 1 meter (bijvoorbeeld Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Torenstraat, Prinsenstraat)
 • bankjes en bloembakken mogen 's avonds en 's nachts buiten blijven staan
 • reclame-uitstallingen mogen alleen tijdens de openingstijden van uw (winkel)onderneming buiten staan
 • bewoners van het havengebied mogen hun zitjes aan de waterkant zetten, maar niet op parkeerplaatsen

Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

Vergunning aanvragen

Stuur het ingevulde formulier Aanvraag vergunning uitstalling (pdf, 232 kB) naar: 

Gemeente Dordrecht
Ter attentie van Cluster Wijken
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Meesturen

 • plattegrond en/of situatietekening
 • als u de aanvraag doet in samenwerking met andere bewoners en/of ondernemers, stuurt u een lijst van deelnemers en hun adressen mee
Handhaving

Handhavers van de gemeente controleren of u zich houdt aan de spelregels. Wanneer dit niet zo is, mag de handhaver u vragen de uitstalling aan te passen, weg te halen of een vergunning aan te vragen. Als u zich ook daaraan niet houdt, verwijdert de gemeente op uw kosten de uitstalling. 

Contact

Heeft u een vraag over een uitstalling? Vul hiervoor het contactformulier in.