Optreden als straatmuzikant

U heeft een ontheffing nodig als u live op straat muziek wilt spelen. Optreden als bijvoorbeeld straatartiest, fotograaf, filmer, gids of tekenaar mag zonder ontheffing.

Kosten

Een ontheffing kost € 18,-

Afhandeling

U krijgt binnen 3 weken bericht van ons.

Voor de digitale aanvraag heeft u DigiD nodig.

Aanvraag vergunning optreden straatmuzikant

Ontheffing nodig

U heeft een ontheffing nodig als u als straatmuzikant live muziek wilt maken op de volgende plaatsen:

 • in de binnenstad
 • in en rond winkelcentra
 • bus- en treinstations in heel Dordrecht

De binnenstad loopt van het gebied dat begrensd wordt door de Oranjelaan, Toulonselaan, Burgemeester De Raadtsingel, Havenstraat, Korte Parallelweg, Achterhakkers, Prinsenstraat, Lange Geldersekade, Houttuinen, Varkenmarkt, Gravenstraat, Nieuwbrug, Voorstraat, Merwedekade, Bleijenhoek, Vest en Noordendijk.

Spelregels

Als u een ontheffing krijgt, gelden er spelregels. De spelregels zijn:

 • u maakt alleen muziek op de data die op uw vergunning vermeld staat
 • alleen tussen 10.00 - 18.00 uur en op zondag tussen 13.00 - 18.00 uur
 • u maakt geen muziek direct voor of vlakbij de in- en uitgangen van winkels en/of woongebouwen
 • u maakt op 1 plaats of binnen 100 meter van die plaats een half uur muziek
 • heeft u of een andere straatmuzikant al op 1 plaats opgetreden, dan wacht u minstens 1 uur voordat u daar weer optreedt
 • tussen u en een andere muzikant is een afstand van minstens 100 meter
 • u treedt niet op binnen 100 meter van gevoelige locaties zoals:
  • ziekenhuizen
  • begraafplaatsen en crematoria
  • aula’s
  • tijdens diensten van kerken
  • op scholen tijdens lessen en andere schoolactiviteiten
 • het verkeer heeft geen hinder van uw optreden
 • als u geld inzamelt mag dat alleen met één voorwerp. U vestigt hier mondeling, schriftelijk of op een andere manier geen aandacht op.
 • als de politie of toezichthouder hierom vraagt, laat u uw ontheffing zien.
 • u volgt aanwijzingen op als de politie of toezichthouder dat in het belang van de openbare orde of veiligheid nodig vindt
Per post regelen

Print het formulier 'Aanvraag ontheffing straatmuzikant' (pdf, 131 kB) en stuur dit volledig ingevuld en met uw kopie identiteitsbewijs op naar:

Gemeente Dordrecht
De Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Vul hiervoor het contactformulier in.