Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wilt u een steiger, container, bouwmateriaal of dergelijke plaatsen in de openbare ruimte? 

De openbare ruimte is:

 • rijweg 
 • trottoir (stoep)
 • fietspad
 • parkeerplaats 
 • groenstrook 
 • water

Voorwaarden

Als u hierop voorwerpen plaatst, moet u altijd voldoen aan de voorwaarden van de gemeente. 

De gemeente informeren of een vergunning aanvragen

U moet de gemeente informeren als het voorwerp:

 • 12 vierkante meter of minder oppervlakte in beslag neemt 
 • 6 maanden of minder er staat
 • niet op een parkeerplaats voor betaald parkeren of vergunninghouders staat. Ook niet op gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerplaatsen in parkeerschijfzones en parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto's

Als u hieraan niet voldoet dan vraagt u een vergunning aan. 

Wilt u een voorwerp (deels) plaatsen in een groenstrook, het water of een bedrijventerrein? Dat moet u altijd een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Zorg er altijd voor dat bij het plaatsen van het voorwerp:

 • iedereen de weg normaal kan gebruiken
 • hulpverlenende diensten altijd ongehinderd kunnen passeren. De vrije doorgang in een straat moet tenminste 3,5 meter breed zijn
 • een ruimte van 1,10 meter op de stoep vrij toegankelijk blijft voor voetgangers. Is dat niet mogelijk? Dan moet een duidelijk leesbaar tekstbord voetgangers naar de overkant van de weg wijzen
 • de afzetting en markering goed zichtbaar zijn. Ook in het donker
 • geen schade aan de weg ontstaat
 • de omwonenden en omliggende bedrijven vooraf van de plaatsing op de hoogte zijn gebracht 
 • blindegeleidelijnen toegankelijk blijven
 • containers in een parkeervak worden geplaatst (als dat kan)
 • een steiger aan de gevel wordt vastgemaakt
 • putten, afsluiters en brandkranen niet zijn afgedekt 
 • er geen uitzetsteunen zijn als deze de doorgang blokkeren
 • de naam en het telefoonnummer van de eigenaar, huurder of verhuurder aangegeven is op ieder voorwerp
 • containers en materialen afgedekt of afgesloten zijn
 • in de periode van 20 december tot en met 4 januari losse en brandbare voorwerpen verwijderd zijn van de openbare weg

Als u voorwerpen in de buurt van bomen wilt plaatsen, dan leest op de bomenposter van het Norminstituut Bomen waar u rekening mee moet houden. Als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met het Norminstituut Bomen.

Moet u de weg toch helemaal afsluiten, dan maakt u daarvan een aparte melding.

De gemeente informeren

U informeert de gemeente op zijn laatst 2 werkdagen voor u het voorwerp plaatst.

Let op: in evenementengebieden gelden soms extra eisen. Kijk hiervoor onder het kopje 'voorwerpen plaatsen bij evenementen'. U moet op het formulier aangeven of u het voorwerp in een evenementengebied plaatst.

Bij uw informatieformulier voegt u een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat. Dit is een voorbeeld van een goede locatietekening (pdf, 266 kB).

Via deze link informeert u de gemeente. 

Vergunning aanvragen

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u op zijn laatst 8 weken voor u het voorwerp plaatst. De gemeente streeft ernaar vergunningaanvragen zo snel mogelijk af te handelen, uiterlijk binnen 8 weken.

Bij uw vergunningaanvraag voegt u een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat. Dit is een voorbeeld van een goede locatietekening (pdf, 266 kB).

Via deze link vraagt u een vergunning aan. Hieraan zijn kosten verbonden. 

Voorwerpen plaatsen bij evenementen

De gemeente voert een extra controle uit als u het voorwerp wilt plaatsen binnen het evenementengebied. Een evenement kan reden zijn om extra maatregelen te nemen of het voorwerp te verwijderen. Als er vanwege een evenement voor u extra maatregelen gelden, dan hoort u dat binnen 3 weken. U mag het voorwerp in de tussentijd al plaatsen. U loopt wel het risico dat u het voorwerp alsnog moet verwijderen of afbreken. 

U controleert zelf uw voorwerp op de plek van een evenementengebied staat.

Kosten

De gemeente informeren is gratis. De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten
1m² - 9m² € 47,95
10m² - 99m² € 190,-
100m² en meer € 480,-

U betaalt naast de kosten voor de vergunning ook precariobelasting. Het tarief hangt af van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten per week Kosten per maand
1m² - 10m² € 2,70 € 11,25
11m² - 25m²  € 7,- € 28,10 
26m² - 50m² € 13,85 € 56,05
Elke 50m² meer  € 13,85 € 56,05

U ontvangt bij uw vergunning een rekening voor de totale kosten. Mogelijk ontvangt u de rekening via e-mail. Controleer ook uw spam-box. Het jaar nadat u de vergunning heeft gekregen, krijgt u een belastingaanslag voor de precariobelasting. Lees meer over precariobelasting.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bel dan naar 14 078. Dit kan van maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.