Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wilt u een steiger, container, bouwmateriaal of dergelijke plaatsen op de openbare weg? 

De openbare weg is alle openbare ruimte, zoals een:

 • rijbaan 
 • stoep
 • fietspad
 • parkeerplaats 
 • groenstrook 

Voorwaarden

Als u hierop voorwerpen plaatst, moet u altijd voldoen aan de voorwaarden van de gemeente. 

De gemeente informeren of een vergunning aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan mag u vaak zonder toestemming de voorwerpen plaatsen. Soms moet u de gemeente informeren of een vergunning aanvragen.

Voorwaarden

Zorg er altijd voor dat bij het plaatsen van het voorwerp:

 • geen schade aan de weg ontstaat
 • inwoners de weg normaal kunnen gebruiken
 • de afzetting en markering goed zichtbaar zijn. Ook in het donker
 • hulpverlenende diensten altijd ongehinderd kunnen passeren. De vrije doorgang in een straat moet tenminste 3,5 meter breed zijn
 • de omwonenden en omliggende bedrijven vooraf van de plaatsing op de hoogte zijn gebracht 
 • een ruimte van 1,10 meter op de stoep vrij toegankelijk blijft voor voetgangers. Is dat niet mogelijk? Dan moet een duidelijk leesbaar tekstbord voetgangers naar de overkant van de weg wijzen
 • blindegeleidelijnen toegankelijk blijven
 • containers in een parkeervak worden geplaatst (als dat kan)
 • een steiger aan de gevel wordt vastgemaakt
 • putten, afsluiters en brandkranen niet zijn afgedekt 
 • er geen uitzetsteunen zijn als deze de doorgang blokkeren
 • de naam en het telefoonnummer van de eigenaar, huurder of verhuurder aangegeven is op ieder voorwerp
 • in de periode 20 december en 4 januari losse en brandbare voorwerpen verwijderd zijn van de openbare weg
 • containers en materialen afgedekt of afgesloten zijn

Op de bomenposter (pdf, 574 kB) staat waar u rekening mee moet houden bij werkzaamheden rondom bomen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de gemeente u verplichten om maatregelen te nemen. Of het voorwerp af te breken. 

De gemeente informeren

Gaat u een voorwerp plaatsen op de openbare weg? Dan moet u in sommige gevallen de gemeente informeren.

In deze gevallen moet u de gemeente informeren. Als het voorwerp:

 • minder dan 12 vierkante meter oppervlakte in beslag neemt 
 • minder dan 6 maanden er staat
 • niet op een parkeerplaats voor betaald parkeren of vergunninghouders staat. Ook niet op gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerplaatsen in parkeerschijfzones en parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto's

Voldoet uw voorwerp niet aan bovenstaande punten? Kijk dan of u een vergunning moet aanvragen.

Wilt u een voorwerp (deels) plaatsen in een plantsoen, het water of een bedrijventerrein? Dat moet u altijd een vergunning aanvragen. 

Informeren van de gemeente

U informeert de gemeente op zijn laatst 2 werkdagen voor u het voorwerp plaatst.

Formulier gemeente informeren (pdf, 126 kB)

U stuurt dit formulier per e-mail naar team bereikbaarheid. U maakt ook een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat. Deze tekening stuurt u mee. Dit is een voorbeeld van een goede locatietekening (pdf, 266 kB).

Let op: misschien plaats u een voorwerp in een evenementengebied. Kijk bij 'voorwerpen plaatsen bij evenementen' of u het voorwerp plaats in een evenementengebied. U moet dit namelijk aangeven op het formulier.

Vergunning aanvragen

Gaat u een voorwerp plaatsen op de openbare weg? Dan moet u in sommige gevallen een vergunning aanvragen bij de gemeente.

In deze gevallen moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Als het voorwerp:

 • meer dan 12 vierkante meter oppervlakte in beslag neemt 
 • langer dan 6 maanden er staat
 • op een parkeerplaats voor betaald parkeren of vergunninghouders staat. Ook op gehandicaptenparkeerplaatsen, parkeerplaatsen in parkeerschijfzones en parkeerplaatsen met oplaadpunten voor elektrische auto's

Wilt u een voorwerp (deels) plaatsen in een plantsoen, het water of een bedrijventerrein? Dat moet u altijd een vergunning aanvragen. 

Vergunning aanvragen

U vraagt een vergunning aan bij de gemeente. Op zijn laatst 2 weken voor u het voorwerp plaatst.

Vergunning aanvragen

U maakt ook een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat. Deze tekening stuurt u mee. Dit is een voorbeeld van een goede locatietekening (pdf, 266 kB).

Binnen 2 weken ontvangt u een schriftelijke beslissing van de gemeente. Op de vergunning vermelden wij voor welke periode de vergunning geldig is. 

Voorwerpen plaatsen bij evenementen

De gemeente voert een extra controle uit als u het voorwerp wilt plaatsen binnen het evenementengebied. Een evenement kan reden zijn om extra maatregelen te nemen of het voorwerp te verwijderen. Als er vanwege een evenement voor u extra maatregelen gelden, dan hoort u dat binnen 3 weken.

U controleert zelf of uw voorwerp op de plek van een evenementengebied staat.

Kosten

De gemeente informeren is gratis. De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten
1m² - 9m² € 45,10
10m² - 99m² € 179,-
100m² en meer € 452,-

U betaalt naast de kosten voor de vergunning ook precariobelasting. Het tarief hangt af van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten per week Kosten per maand
1m² - 10m² € 2,55 € 10,60
11m² - 25m²  € 6,60 € 26,45 
26m² - 50m²  € 13,05 € 52,75
Elke 50m² meer  € 13,05 € 52,75

U ontvangt bij uw vergunning een rekening voor de totale kosten. Mogelijk ontvangt u de rekening via e-mail. Controleer ook uw spam-box. Het jaar nadat u de vergunning heeft gekregen, krijgt u een belastingaanslag voor de precariobelasting. Lees meer over precariobelasting.

Heeft u vragen?

Bel dan naar 14 078. Dit kan van maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur.