Steigers, containers en dergelijke plaatsen

Wilt u een steiger, container, bouwkeet of dergelijke plaatsen? En maakt u daarbij gebruik van de openbare ruimte? Dan heeft u een vergunning nodig. De openbare ruimte (zoals een weg, straat of voetpad) moet namelijk voor iedereen bereikbaar zijn. U vraagt een vergunning aan uiterlijk 2 weken voordat de werkzaamheden beginnen.

Afhandeling

Zodra wij uw aanvraag ontvangen, ontvangt u binnen 2 weken een schriftelijke beslissing. Op uw vergunning vermelden wij voor welke periode deze geldig is.

Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte

Op de bomenposter (pdf, 574 kB) staat waar u rekening mee moet houden bij werkzaamheden rondom bomen.

Kosten

De kosten voor de vergunning zijn afhankelijk van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten
1m² - 9m² € 44,50
10m² - 99m² € 177,-
100m² en meer € 446,-

U betaalt naast de kosten voor de vergunning ook precariobelasting. Het tarief hangt af van de grootte van de locatie.

Grootte Kosten per week Kosten per maand
1m² - 10m² € 2,50 € 10,45
11m² - 25m²  € 6,50 € 26,10 
26m² - 50m²  € 12,90 € 52,05
Elke 50m² meer  € 12,90 € 52,05

U ontvangt bij uw vergunning een rekening voor de totale kosten. Mogelijk ontvangt u de rekening via e-mail. Controleer ook uw spam-box. Het jaar nadat u de vergunning heeft gekregen krijgt u een belastingaanslag voor de precariobelasting. Lees meer over Precariobelasting.

Meesturen

Stuur bij uw aanvraag een duidelijke locatietekening op (minimaal) A4 formaat mee. 

Bekijk een voorbeeld van een goede locatietekening (pdf, 266 kB)

Per post aanvragen

U print het formulier vergunning openbare ruimte (pdf, 150 kB). Dit vult u in en u stuurt het naar:

Gemeente Dordrecht 

Cluster Wijken 

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

Heeft u vragen?

Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.