Splitsing in appartementsrechten

Opdelen

U heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u uw bestaande woning of pand wilt opdelen in meerdere woningen. Hierdoor voegt u een woning toe aan het woningbestand.

Hiervoor vraagt u eerst een omgevingsvergunning aan voor het bouwkundig splitsen van een woning of pand. Hieronder leest u wat u doet:

 • u vraagt een omgevingsvergunning met de activiteit 'Bouwen' aan
 • u toont aan dat de nieuwe woning(en) aan het Bouwbesluit voldoet

Als u de vergunning krijgt, ontvangt u ook een huisnummer.

Verkopen

U heeft een woongebouw in bezit. Hiervan wilt u 1 of meer woningen verkopen. Hiervoor heeft u een splitsingsvergunning nodig. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

Kosten

 • de behandeling van uw aanvraag splitsingsvergunning kost € 352,-
 • elk om te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning kost € 65,10

Afhandeling

Voor het afhandelen van deze aanvraag staat geen wettelijke termijn. U ontvangt (meestal) binnen 8 weken een brief van ons.

Aanvragen

Splitst u uw gebouw in 4 of minder appartementsrechten? Vraag de vergunning dan direct digitaal aan bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Splitst u uw gebouw in meer dan 4 appartementsrechten, vraag de vergunning dan per post of aan de balie aan.

Splitsingsvergunning nodig

U heeft een splitsingsvergunning nodig:

 • als u een gebouw met woonruimte wilt splitsen in meerdere eigendomsrechten
 • als u ruimte van een pand met woonruimte en andere functies, apart wilt verkopen (bijvoorbeeld een winkelpand met bovenwoning)
 • als u van een bestaand appartementencomplex de appartementen apart van elkaar wilt verkopen
 • als u deelnemings- of lidmaatschapsrechten wilt verlenen voor een gebouw dat woonruimte bevat
Splitsen in 5 of meer appartementsrechten

Als u het gebouw in 5 of meer appartementsrechten wilt splitsen, moet u veel bijlagen toevoegen. U kunt de vergunning daarom alleen per post of aan de balie aanvragen.

Bij uw aanvraag stuurt u ook een plattegrond mee. Op deze plattegrond staan:

 • de locatie van de hoofdingang
 • de plattegronden met de maten voor het hele gebouw
 • de verdeling van de ruimten per verdieping
 • de verdeling van de ruimten van de entree
 • de gebruiksfuncties
 • per huisnummer het gebruiksoppervlak

U print het formulier Aanvraag splitsingsvergunning (pdf, 100 kB) en vult dit volledig in. Dit formulier stuurt u samen met alle volledig ingevulde bijlagen op naar: College van burgemeester en wethouders, de Stadswinkel, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

U kunt uw aanvraag ook op afspraak aan de balie van de Stadswinkel inleveren.

Meesturen / meebrengen

Uw aanvraag is compleet als u een splitsingsplan meestuurt of meebrengt. Uw splitsingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • tekeningen van alle plattegronden en de bij het gebouw behorende grond
 • schaal van de plattegronden op 1:100 of 1:200
 • gebruiksoppervlakte van de woningen
 • situatieschets, schaal 1:1000
 • tekeningen waarop u de noordpijl aangeeft
 • appartementen aangegeven met een dikke aaneengesloten lijn
 • de appartementsnummers aangegeven met cijfers

Bij een aanvraag voor huurwoningen stuurt of brengt u ook een puntentelling per woningtype mee op grond van het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte.

Bekendmaking van het besluit

De gemeente publiceert het besluit in het weekblad 'Dordt Centraal'. U (de aanvrager) en omwonenden (derden, belanghebbenden) mogen bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Toetsen splitsingsvergunning

De gemeente Dordrecht toetst uw aanvraag voor een splitsingsvergunning aan de Huisvestingsverordening van de gemeente Dordrecht. De gemeente mag de vergunning weigeren. De redenen van weigering vindt u in artikel 3.2.4. van de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht.

Andere vergunningen nodig

Wanneer u gaat bouwen, verbouwen, slopen of andere werkzaamheden verricht, heeft u misschien ook andere vergunningen nodig. Via de vergunningscheck leest u welke vergunningen u eventueel nodig heeft.

Aandachtspunten bij opdelen woning of pand

Bij het opdelen van de woning of het pand, gelden naast het Bouwbesluit, ook deze aandachtspunten:

 • de oppervlakte van de woning is minimaal 70 m²
 • de woning heeft een eigen berging
 • de woning heeft een buitenruimte

Toelichting

De berging:

 • is van buiten de woning toegankelijk
 • is afsluitbaar
 • is regenwerend
 • heeft een vloeroppervlakte van ten minste 5 m²
 • is ten minste 1,8 meter breed
 • is ten minste 2,3 meter hoog

De buitenruimte:

 • de tuin heeft een grondoppervlakte van ten minste 4 m² en is minimaal 1,5 meter breed
 • het balkon heeft een vloeroppervlakte van ten minste 4 m²  en is minimaal 1,5 meter breed
 • het (dak)terras heeft een vloeroppervlakte van ten minste 4 m² en is minimaal 1,5 meter breed
Eisen aan een woning in het kernwinkelgebied

Het kernwinkelgebied is het gebied tussen de Voorstraat, Steegoversloot, Vest en Achterom.

Voor een nieuwe woning in dit gebied gelden de volgende eisen:

 • de oppervlakte van de woning in het kernwinkelgebied is minimaal 40 m²
 • de woning die u omvormt tot meerdere woningen, staat minimaal een aaneengesloten periode van 5 jaar leeg
Wat speelt er in uw buurt
Meer informatie