Splitsing in appartementsrechten

U heeft een splitsingsvergunning nodig wanneer u woningen verkoopt van een woongebouw dat u in bezit heeft. Met deze vergunning krijgt u toestemming om uw eigendomsrechten (in delen) te splitsen.

U heeft een omgevingsvergunning nodig wanneer u uw bestaande woning wilt opdelen in meerdere woningen. Wanneer u na het opdelen de appartementen verkoopt, heeft u ook een splitsingsvergunning nodig.

Kosten

 • de behandeling van uw aanvraag splitsingsvergunning kost € 317,-
 • elk om te vormen appartementsrecht of afzonderlijke woning kost € 63,40

Afhandeling

Voor het afhandelen van deze aanvraag staat geen wettelijke termijn. U ontvangt (meestal) binnen 8 weken een brief van ons.

Aanvragen

Splitst u uw gebouw in 4 of minder appartementsrechten, vraag de vergunning dan direct digitaal aan. U heeft DigiD of een pincode voor ondernemers nodig.

Vergunning digitaal aanvragen

Splitst u uw gebouw in meer dan 4 appartementsrechten, vraag de vergunning dan per pst of aan de balie aan.

Splitsingsvergunning nodig

U heeft een splitsingsvergunning nodig:

 • als u een gebouw met woonruimte wilt splitsen in meerdere eigendomsrechten
 • als u ruimte van een pand met woonruimte en andere functies, apart wilt verkopen (bijvoorbeeld een winkelpand met bovenwoning)
 • als u van een bestaand appartementencomplex de appartementen apart van elkaar wilt verkopen
 • als u deelnemings- of lidmaatschapsrechten wilt verlenen voor een gebouw dat woonruimte bevat
Per post of aan de balie regelen

Als u het gebouw in 5 of meer appartementsrechten wilt splitsen, moet u veel bijlagen toevoegen. U kunt de vergunning daarom alleen per post of aan de balie aanvragen. U print het formulier, vult dit volledig in en stuurt dit met alle bijlagen, volledig ingevuld op naar:

College van burgemeester en wethouders
De Stadswinkel
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

U kunt uw aanvraag ook op afspraak aan de balie van de Stadswinkel inleveren. U maakt een afspraak via het terugbelformulier.

Aanvraag splitsingsvergunning (pdf, 83 kB)
Maak een terugbelafspraak

Meesturen / meebrengen

Uw aanvraag is compleet als u een splitsingsplan meestuurt of meebrengt. U splitsingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • tekeningen van alle plattegronden en de bij het gebouw behorende grond
 • schaal van de plattegronden op 1:100 of 1:200
 • situatieschets, schaal 1:1000
 • tekeningen waarop u de noordpijl aangeeft
 • appartementen aangegeven met een dikke aaneengesloten lijn
 • de appartementsnummers aangegeven met cijfers

Bij een aanvraag voor huurwoningen stuurt of brengt u ook een puntentelling per woningtype mee op grond van het waarderingsstelsel voor zelfstandige woonruimte.

Puntentelling zelfstandige woonruimte

Bekendmaking van het besluit

De gemeente publiceert het besluit in het weekblad 'Dordt Centraal'. U (de aanvrager) en omwonenden (derden, belanghebbenden) mogen bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Toetsen splitsingsvergunning

De gemeente Dordrecht toetst uw aanvraag voor een splitsingsvergunning aan de Huisvestingsverordening van de gemeente Dordrecht. De gemeente mag de vergunning weigeren. De redenen van weigering vindt u in artikel 3.2.4. van de Huisvestingsverordening.

Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht

Aandachtspunten

Wanneer u gaat bouwen, verbouwen, slopen of andere werkzaamheden verricht, heeft u misschien ook andere vergunningen nodig. Via de vergunningscheck leest u welke vergunningen u eventueel nodig heeft.

Website Omgevingsloket online
Vergunningscheck
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.

Maak een terugbelafspraak