Onttrekkingsvergunning woonruimte

Wilt u een woning gebruiken voor een ander doel, bijvoorbeeld kamerverhuur? Dan heeft u daarvoor een onttrekkingsvergunning nodig. De verloren woonruimte moet u in sommige gevallen wel goedmaken. Dit betekent dat u daar iets tegenover stelt.  

Kosten

De behandeling van de aanvraag kost € 228,-.

Afhandeling

Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken bericht. De gemeente mag deze periode 1 maal met 6 weken verlengen.

Online

Voor de online aanvraag heeft u DigiD of een pincode voor ondernemers nodig.

Onttrekkingsvergunning aanvragen

Een onttrekkingsvergunning nodig

Als u een woning of woonruimte gebruikt voor een ander doen dan wonen, dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig:

 • u wilt een woning wilt slopen of geheel of voor een deel een ander doel geven, bijvoorbeeld als u:
  • woonruimte wilt veranderen in bedrijfsruimte
  • woonruimte wilt veranderen in kantoor- of winkelruimte
 • u wilt woningen samenvoegen, bijvoorbeeld van 2 woningen 1 woning maken
 • u wilt een zelfstandige woning veranderen naar onzelfstandige woonruimte, bijvoorbeeld kamerverhuur

Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang, een eigen keuken en een eigen toilet. Onzelfstandige woonruimte heeft dat niet. U deelt dan toegang, keuken en toilet met andere bewoners.

De eigenaar van de woning vraagt de onttrekkingsvergunning aan. De eigenaar mag hiervoor ook iemand anders schriftelijk toestemming geven.

Kamerverhuur

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf in de woning? Dan mag u zonder toestemming 1 kamer verhuren.

Bent u eigenaar van de woning en woont u zelf op een ander adres? Dan mag u zonder toestemming 2 kamers verhuren.

Een kamer verhuurt u aan 1 persoon. In de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht leest u de regels voor kamerverhuur.

Onttrekkingsvergunning

Verhuurt u in 1 woning meer dan 2 kamers? Dan heeft u een onttrekkingsvergunning nodig. Bij de behandeling van uw vergunning kijken we ook naar de kamerverhuur bij u in de straat. Om na te gaan of u uw woning mag gebruiken voor kamerverhuur, neemt u contact op met:

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

afdeling Huisvestingsverordening

Telefoonnummer 078 770 85 85

Geen onttrekkingsvergunning nodig

U heeft geen onttrekkingsvergunning nodig als u:

 • de woning sloopt en op dezelfde plaats weer een woning bouwt
 • een klein bedrijf of beroep aan huis begint. Dan is er geen sprake van onttrekking van woonruimte. Soms heeft u dan wel een ontheffing voor beroepsuitoefening aan huis nodig. Op Bedrijf aan huis leest u meer informatie
Via de post regelen

Print de aanvraag Onttrekkingsvergunning (pdf, 88 kB) en stuur deze volledig ingevuld op naar:

Gemeente Dordrecht

De Stadswinkel

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

Compensatiekosten

Vraagt u een vergunning aan voor het omzetten van zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte zoals kamerverhuur? Dan moet u de 'verloren' woonruimte goedmaken. Dit betekent dat u daar iets tegenover stelt. Dat kan op 2 manieren:

 • u voegt (vervangende) woonruimte toe in Dordrecht
 • u betaalt een compensatie van € 5.000,- voor de volledige onttrokken woonruimte

Als u de woonruimte voor een deel onttrekt, betaalt u € 100,- per m². U betaalt niet meer dan € 5.000,-.

Via de burgemeester en wethouders kunt u geheel of gedeeltelijke vrijstelling aanvragen. In de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht leest u hier meer over.

Vergunningscheck

Als uw bouwplan niet in klopt is met het bestemmingsplan, heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. In de Vergunningscheck leest u hier meer over.

Weigeren omgevingsvergunning

Als u bij het samenvoegen van 2 woningen de tussenmuur wilt verwijderen, krijgt u soms geen vergunning. Als u de omgevingsvergunning niet krijgt, betaalt u toch de kosten voor de aanvraag van de vergunning.

U mag altijd tekeningen of plattegronden bijvoegen om uw aanvraag duidelijk te maken, maar bent dit niet verplicht.

Bekendmaking van het besluit

Bent u (de aanvrager) het niet eens met het besluit op uw aanvraag? Dan mag u bezwaar maken. Bewoners in de buurt en anderen die belang hebben bij het besluit, mogen ook bezwaar maken. Daarom staat het besluit van de gemeente in het weekblad 'Dordt Centraal'.

Medewerker spreken

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Vult u dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.