Omgevingsvergunning aanvragen

Via het Omgevingsloket Online kunt u meerdere activiteiten zoals bouwen, slopen en kappen in één keer regelen. U vraagt hiervoor een omgevingsvergunning aan.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het soort aanvraag die u doet.

Afhandeling

  • u krijgt binnen 8 weken bericht van ons bij een eenvoudige aanvraag
  • u krijgt na 6 maanden bericht van ons bij een complexe aanvraag

Digitaal regelen

Deze vergunning vraagt u online aan via Omgevingsloket Online.

Vergunningen aanvragen via Omgevingsloket online

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Heeft u een vraag? Stel deze dan digitaal aan onze medewerkers.

Stappenplannen

Stappenplannen van veel voorkomende activiteiten. Klik op het stappenplan en zoek uw bouwactiviteit.

Voor u hebben wij de volgende stappenplannen uitgewerkt:

Aanvraag

U controleert met de vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken met een van onze medewerkers.

Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, heeft u in sommige gevallen wel de meldplicht. U doet uw melding dan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw werkzaamheden. U hoeft na uw melding niet op toestemming van de gemeente te wachten om uw werkzaamheden uit te voeren.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen.

Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

  • schuttingen en hekwerken
  • dakkapel
  • zonnepanelen

 Bij een ingewikkelde aanvraag denkt u bijvoorbeeld aan:

  • werkzaamheden aan een monumentaal pand
  • een ontheffing van het bestemmingsplan
Starten van uw werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze zes weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroepstermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Welstandsnota inzien

De Welstandsnota kunt u inzien via:

Weet wat er speelt in uw buurt
Meer informatie