Monumenten

Monumenten zijn van algemeen belang door hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of omdat ze cultuurhistorische waarde hebben. Dordrecht heeft monumentale gebouwen waaronder rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen. Er zijn 2 rijksbeschermde stadsgezichten aangewezen in Dordrecht.

Monument verbouwen

U mag nooit zomaar iets verbouwen aan of binnen een monument. Voor een verbouwing van of een wijziging aan een monument moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Wanneer de gemeente Dordrecht uw aanvraag goedkeurt, dan ontvangt u de vergunning.

Rijksmonumentenlijst
Gemeentelijk monument (pdf, 66 kB)
Rijksmonumenten (pdf, 68 kB)

Verzoek aanwijzen gemeentelijk monument

Als u vindt dat een gebouw in aanmerking komt als monument, kunt u een verzoek doen. Dit verzoek nemen wij alleen in behandeling als u direct betrokkene bent, bijvoorbeeld eigenaar van het gebouw. U stuurt dan een brief naar het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht. In uw brief vermeldt u:

 • uw naam en adresgegevens
 • uw motivatie
 • de naam en adresgegevens van de eigenaar van het pand of bouwwerk

En informatie over het pand, zoals:

 • bouwtekeningen
 • functie van het pand of bouwwerk
 • bouwjaar en de naam van de architect
 • uitleg waarom het pand waardevol is als gemeentelijk monument, denk daarbij aan:
  • cultuurhistorische waarde
  • bouwhistorische waarde
  • architectonische waarde
  • stedenbouwkundige waarde
  • archeologische waarde
  • een bijzondere gebruiksgeschiedenis of bewonersgeschiedenis van het gebouw
  • is het bouwwerk of het gebouw uniek
Afhandeling

Binnen 6 maanden ontvangt u een besluit.

Beschermd Stadsgezicht

Eind 1987 is de historische binnenstad van Dordrecht door het Rijk aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit gebied hebben wij met een rode lijn aangegeven op het kaartje 'Grenzen beschermd stadsgezicht'.  Ook een groot deel van de 19e-eeuwse schil is sinds 2013 aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit gebied hebben wij met de groene lijn aangegeven op het kaartje 'grenzen beschermd stadsgezicht'.

In het beschermd stadsgezicht bevinden zich beeldbepalende gebouwen. Naast beschermde monumenten komen deze gebouwen in aanmerking voor instandhoudingssubsidie uit het Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht.

Kaart beschermd stadsgezicht (pdf, 667 kB)

Verzoek beeldbepalend gebouw

Beeldbepalende gebouwen leveren  een duidelijk aandeel aan het karakteristieke beeld van de historische binnenstad of 19e-eeuwse schil. Alle beschermde rijksmonumenten horen daar geheel of gedeeltelijk bij.

Een beeldbepalend gebouw past als bouwmassa, gevelopbouw, gevelindeling, verhouding tussen open en dicht, gevelbeëindiging, materiaal en kleurgebruik helemaal binnen de karakteristiek van het bedoelde stadsgezicht. In het beschermde stadsgezicht 19e-eeuwse schil zijn de meeste beeldbepalende gebouwen nog niet op die manier gewaardeerd. Het gebouw staat binnen de grenzen van een rijksbeschermd stadsgezicht. Eigenaren die denken dat hun pand hiervoor in aanmerking komt, kunnen dat wel aanvragen bij de gemeente.

Als u vindt dat een gebouw in beschermd stadsgezicht in aanmerking komt als beeldbepalend gebouw, kunt u hiervoor een verzoek doen. Dit verzoek nemen wij alleen in behandeling als u direct betrokkene bent, bijvoorbeeld als eigenaar van het gebouw. U stuurt uw brief naar het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht. In uw brief schrijft u:

 • uw naam en adresgegevens
 • uw motivatie
 • de naam en adresgegevens van de eigenaar van het gebouw of het bouwwerk

En voegt u informatie toe over het pand:

 • foto van de voorgevel
 • bouwjaar
 • naam van de architect.

Beeldbepalend pand (pdf, 32 kB)

Aanvraag wijziging beschermd monument

Voor een omgevingsvergunning beschermd monument levert u in:

 • de tekening van zowel de huidige als de gewenste situatie op een schaal van 1:100
 • de relevante details op een schaal van 1:50
 • afhankelijk van de aard en omvang van de ingreep kan een cultuurhistorisch of bouwhistorisch rapport worden gevraagd

Eventuele aanvullende foto's maken uw aanvraag compleet.

Aanvragen omgevingsvergunning

U vraagt een omgevingsvergunning aan via de het Omgevingsloket online. U vult digitaal uw aanvraag in 1 keer of in fasen in. Daarna kunt u uw aanvraag direct digitaal versturen. De kosten voor de aanvraag hangen af van uw plan(nen). U kunt via het Omgevingsloket online ook een aanvraagformulier printen en invullen. Bij deze aanvraag vult u vragen in en wordt een formulier 'op maat' voor u samengesteld. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met bijlagen in viervoud op naar de Stadswinkel. Meer informatie leest u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Omgevingsloket online

Subsidie aanvragen

Eigenaren van beeldbepalende panden, gemeentelijke en rijksmonumenten kunnen subsidie aanvragen. De subsidie bestaat in de meeste gevallen uit een lening tegen een lage rente van 1,5%. Voor een gemeentelijk monument of beeldbepalend pand vraagt u subsidie aan bij het vakteam Monumentenzorg. Als u het formulier invult, nodigt dit team u uit voor een gesprek. Voor rijksmonumenten vraagt u subsidie aan bij het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Ons vakteam kan u hierover ook informatie geven.  

Bij uw aanvraag voor subsidie beeldbepalend pand of gemeentelijk monument neemt u mee:

 • aanvraagformulier
 • de tekeningen en bestektekeningen op schaal van de bestaande en de nieuwe toestand
 • de relevante principedetails en foto's
 • bouwtechnische en bouwhistorische opnamen
 • gespecificeerde begroting inclusief bijkomende kosten

Stel uw vraag over monumentensubsidie

Medewerker spreken over de aanvraag

De Stadswinkel maakt graag een afspraak met u als u vragen heeft over uw aanvraag. Hiervoor vult u het formulier in. Binnen twee dagen belt de Stadswinkel u op.

Stel uw vraag

Heeft u vragen?

Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Website Rijkoverheid monumenten
Website Monumentenzorg Dordrecht