Kapvergunning

In Dordrecht staan veel bomen en daar zorgen we goed voor. Zo mogen bomen niet zomaar gekapt worden. Hiervoor is soms een kapvergunning nodig. Of u een kapvergunning nodig heeft kunt u via de vergunningcheck controleren. De vergunningcheck vraagt u aan via de website van het Omgevingsloket Online.

Kosten

De aanvraag voor de vergunning is gratis.

Afhandeling

Binnen 8 weken krijgt u een reactie op uw aanvraag. Deze termijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen.

Online regelen

Als u een vergunning nodig heeft, vraagt u deze direct aan via het Omgevingsloket online. 

Vergunning aanvragen bij Omgevingsloket Online

Lees meer informatie over DigiD en eHerkenning.

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Maak dan een afspraak met onze medewerkers.

Bomen op de Bomenlijst

U heeft in twee gevallen een kapvergunning nodig:

 • De boom staat op de bomenlijst
 • De boom is opgenomen in een beschermd gebied (complex) op de bomenlijst en heeft een stamdoorsnede vanaf 20 cm gemeten vanaf 130 cm vanaf de grond

De Bomenlijst van de Binnenstad is een bijzondere. Hier maakt het niet uit van wie de boom is. Binnen de grenzen van de binnenstad zijn alle bomen beschermd. De grens van de Binnenstad loopt vanaf de Zwijndrechtsebrug langs de spoorlijn, de Toulonselaan en de Oranjelaan tot de Prins Hendrikbrug. Met kappen (vellen) bedoelen we:

 • rooien of verplanten
 • handelingen verrichten waarbij de boom:
  • dood kan gaan of ernstig beschadigd raakt of
  • waarbij de boom een heel andere vorm krijgt

In de vastgestelde Bomenlijst staan alle bomen vermeld. U kunt de bomenlijst per wijk bekijken.

Meesturen bij de aanvraag kapvergunning

Bij de aanvraag stuurt u de volgende informatie mee:

 • de soortnaam of omschrijving van de boom
 • de plaats waar de boom staat
 • de stamdoorsnede (deze meet u op de stam van links naar rechts, dus niet rondom)
 • een foto of een tekening met de plaats van de boom in uw tuin
 • de reden waarom u de boom wilt kappen

De reden waarom u wilt kappen is niet verplicht, maar wel waardevol. De gemeente kan dan een juiste beoordeling maken bij haar advies. U krijgt alleen een kapvergunning als u eigenaar van de boom bent. Anders stuurt u bij uw aanvraag een machtiging mee van de eigenaar. 

Publicatie van de vergunning

Als wij de vergunning verlenen, plaatsen wij een bericht in 'Dordt Centraal'. Belanghebbenden (bijvoorbeeld uw buren) mogen binnen zes weken bezwaar maken. Als er bezwaar gemaakt is, krijgt u van ons een brief. Wij nemen dan opnieuw een beslissing op uw aanvraag.

U mag de boom pas kappen als u van ons een nieuw besluit heeft gekregen. De hele afhandeling van uw aanvraag kunt u volgen via internet.

Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening:

 • Hoofdstuk 4 Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente
 • Afdeling 3: Het bewaren van houtopstanden.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)