Geluidshinder horeca-inrichting

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u een melding als u een horecabedrijf wilt starten.

Kosten

Uw melding van (verwachte) geluidshinder is gratis.

Afhandeling

U krijgt binnen 2 weken bericht van ons.

Melding doen

U kunt alleen schriftelijk melding doen.

Meldingsplicht

U meldt wanneer u verwacht dat u geluidshinder veroorzaakt voor omwonenden en omgeving. Ook doet u melding wanneer u een horecabedrijf wilt starten. Om overlast voor omwonenden en omgeving zoveel mogelijk te beperken, stelt de gemeente voorwaarden aan de melding. Geluidsnormen die gesteld zijn in het Barim zijn:

LAr,LT - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 50 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 45 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 40 dB(A)

LAr,LT - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 35 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 30 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 25 dB(A)

LAmax - Op de gevel van gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 70 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 65 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 60 dB(A)

LAmax - In inpandige en aanpandige gevoelige gebouwen

 • 07.00 - 19.00 uur - 55 dB(A)
 • 19.00 - 23.00 uur - 50 dB(A)
 • 23.00 - 07.00 uur - 45 dB(A)

20 dB(A) boven de gestelde norm uit de tabel ervaart men als vervelend geluid waarvan men hinder ondervindt. Voor muziekgeluid ligt de acceptatie op 10 dB boven de gestelde norm.

Schriftelijk melden

In uw verklaring van (verwachte) geluidshinder vermeldt u:

 • de plaats van de (verwachte) geluidshinder
 • de reden van de (verwachte) geluidshinder
 • het soort te gebruiken apparatuur
 • de tijdstippen waarop u de apparatuur gaat gebruiken

U stuurt een schriftelijke verklaring van de (verwachte) geluidshinder naar:

Omgevingsdienst Zuid-Holland
Zuid Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Wetgeving