Exploitatie coffeeshop

U heeft een vergunning en gedoogverklaring nodig voor het exploiteren van een coffeeshop of het verstrekken van softdrugs. De gemeente Dordrecht laat maximaal 5 coffeeshops toe.

Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Vergunning nodig

U heeft een vergunning exploitatie coffeeshop nodig als:

 • u een inrichting nieuw vestigt
 • u een inrichting overneemt of
 • u een bestaande inrichting wilt veranderen of uitbreiden
 • de leidinggevende wijzigt en/of
 • de lokaliteit wijzigt op de afgegeven vergunning

Deze vergunning geeft de gemeente af voor de persoon en het pand.

Voorwaarden
Aanvragen

Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Kosten

De exploitatievergunning coffeeshop kost € 772,-. De wijziging van de exploitatievergunning coffeeshop kost € 116,-.

Afhandelen

Binnen 8 weken krijgt u bericht van ons.

Aanvragen

U kunt de aanvraagformulieren alleen op afspraak inleveren bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85.  Neem de ingevulde formulieren mee.

Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB (pdf, 243 kB) met bijlagen (pdf, 187 kB)
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van elke leidinggevende
 • een kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)
 • van elke leidinggevende een preventiecertificaat (cursus deskundigheidsbevordering)
 • plattegrond van de inrichting met de aanduiding en functie van de ruimten en de oppervlakten
 • jaarrekening van het afgelopen jaar
 • verklaring Goed betaalgedrag belastingen (pdf, 121 kB)
 • een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand:
  • uit deze verklaring blijkt dat de eigenaar instemt met het vestigen van een coffeeshop of
  • u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat
Meer informatie

Staat uw vraag er niet bij? Vul het contactformulier in en binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Wetgeving

Er zijn ook coffeeshopbeleid wijzigingen van 2014 en 2015. Deze vraagt u op via het contactformulier.