Exploitatie coffeeshop

U heeft een vergunning en gedoogverklaring nodig voor het exploiteren van een coffeeshop of het verstrekken van softdrugs. De gemeente Dordrecht laat maximaal 5 coffeeshops toe.
Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Kosten

De exploitatievergunning coffeeshop kost € 748,-
De wijziging van de exploitatievergunning coffeeshop kost € 113,-

Afhandelen

Binnen 8 weken krijgt u bericht van ons.

Aanvragen

U kunt de aanvraagformulieren alleen op afspraak inleveren. Bel de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 078 770 85 85.

Vragenlijst BIBOB (pdf, 243 kB)
Bijlage BIBOB (pdf, 210 kB)
Opgave leidinggevende(n) (pdf, 136 kB)
Formulier melding/wijziging leidinggevende(n) (pdf, 75 kB)

Vergunning nodig

U heeft een vergunning exploitatie coffeeshop nodig als:

 • u een inrichting nieuw vestigt
 • u een inrichting overneemt of
 • u een bestaande inrichting wilt veranderen of uitbreiden
 • de leidinggevende wijzigt en/of
 • de lokaliteit wijzigt op de afgegeven vergunning

Deze vergunning geeft de gemeente af voor de persoon en het pand.

Voorwaarden
Aanvragen

Voor het indienen van de aanvraag maakt u een afspraak met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85. Het adres is Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ in Dordrecht. Neem de ingevulde formulieren mee!

Binnen de gemeente zijn 5 coffeeshops aanwezig. Op dit moment is er geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop of aanvraag daarvoor.  

Aanvraag exploitatievergunning coffeeshop en gedoogverklaring softdrugs (pdf, 171 kB)

Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB (pdf, 243 kB) met bijlagen (pdf, 210 kB)
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van elke leidinggevende
 • een kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)
 • van elke leidinggevende een preventiecertificaat (cursus deskundigheidsbevordering)
 • plattegrond van de inrichting met de aanduiding en functie van de ruimten en de oppervlakten
 • jaarrekening van het afgelopen jaar
 • verklaring Goed betaalgedrag belastingen (pdf, 55 kB)
 • een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand:
  • uit deze verklaring blijkt dat de eigenaar instemt met het vestigen van een coffeeshop of
  • u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat
Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.