Exploitatie coffeeshop

U heeft een vergunning en gedoogverklaring nodig voor het exploiteren van een coffeeshop of het verstrekken van softdrugs. De gemeente Dordrecht laat maximaal 5 coffeeshops toe.

Kosten

De exploitatievergunning coffeeshop kost € 748,-
De wijziging van de exploitatievergunning coffeeshop kost € 113,-

Afhandelen

Binnen 8 weken krijgt u bericht van ons.

Aanvragen

U kunt de aanvraagformulieren alleen op afspraak inleveren.  

Vragenlijst BIBOB (pdf, 243 kB)
Bijlage BIBOB (pdf, 210 kB)
Opgave leidinggevende(n) (136 kB)
Formulier melding/wijziging leidinggevende(n) (pdf, 75 kB)

Vergunning nodig

U heeft een vergunning exploitatie coffeeshop nodig als:

 • u een inrichting nieuw vestigt
 • u een inrichting overneemt of
 • u een bestaande inrichting wilt veranderen of uitbreiden
 • de leidinggevende wijzigt en/of
 • de lokaliteit wijzigt op de afgegeven vergunning

Deze vergunning geeft de gemeente af voor de persoon en het pand.

Voorwaarden
 • uw vestiging moet passen binnen het bestemmingsplan
 • leidinggevende(n) volgen verplicht de cursus Deskundigheidsbevordering beherende coffeeshopmedewerker

Cursus Deskundigheidsbevordering beherende coffeeshopmedewerker

Aanvragen

Voor het indienen van de aanvraag maakt u een afspraak met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. U bereikt hen via telefoonnummer 078 770 85 85. Het adres is Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ in Dordrecht. Neem de ingevulde formulieren mee!

Aanvraag exploitatievergunning coffeeshop en gedoogverklaring softdrugs (pdf, 171 kB)

Meenemen

Op uw afspraak neemt u mee:

 • een volledig ingevuld en ondertekend vragenformulier BIBOB met bijlagen
 • geldig en origineel identiteitsbewijs van elke leidinggevende
 • een kopie arbeidsovereenkomst van de leidinggevende(n)
 • van elke leidinggevende een preventiecertificaat (cursus deskundigheidsbevordering)
 • plattegrond van de inrichting met de aanduiding en functie van de ruimten en de oppervlakten
 • jaarrekening van het afgelopen jaar
 • bewijs van goed betaalgedrag van de belastingdienst
 • een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand:
  - uit deze verklaring blijkt dat de eigenaar instemt met het vestigen van een coffeeshop of
  - u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat

Verklaring Goed betaalgedrag belastingen (pdf, 55 kB)

Heeft u vragen?

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Maak dan een terugbelafspraak. Binnen 2 werkdagen bellen wij u op.